RT @DieTukkerfries: Er hangt ook een muffe semi-racistische zweem van zelfingenomen ongefundeerd arrogant ‘huuuu-wij-zijn-slimmer-en-verant…

A murb'ed feed, posted about one month ago filed in DieTukkerfries.

Go to the original link.