De principes van murb

Toelichting: Niet iedereen maakt applicaties op dezelfde manier. In de loop der jaren heb ik wat principes ontwikkeld waaraan ik mij probeer te houden wanneer ik oplossingen realiseer. Het zijn handvatten waaraan ik mijzelf probeer te houden. Ik hoop ook dat opdrachtgevers mij hieraan helpen herinneren mocht het, vergeef me, toch nodig zijn. Vandaar deze openbare declaratie.

Simpel

Het idee dat zaken veelal onnodig complex gemaakt worden? Het komt maar al te vaak voor dat IT-bedrijven oplossingen willen bouwen die geschikt zijn voor alles. Maar dat heeft een prijs: complexiteit. De minder complexe software van murb is eenvoudiger te gebruiken en ook nog eens goedkoper aan te passen aan jouw wensen.

De eindgebruiker staat centraal

Heb je het gevoel dat de gebruiker wordt vergeten bij lange lijsten met features? Er wordt door murb in de eerste plaats gewerkt aan gebruiksvriendelijke oplossingen. Met een duidelijke mens-machine interactie en interactieontw…

Continue reading...

Traverse

An article, posted 11 days ago filed in , , , & .

It seems to happen, people who are at their thirties completely lost in their career.

For life’s problem of feeling lost there is no GPS, nor a map. Don’t expect enjoyment in random short lived ‘interesting’ idea consumption, try week+ long exploration of unknown territory instead.

When young, society allows you to try new stuff, but at the age of 30 you might start to think that society expects you to know it all. That you’re the senior. Stop believing this.

There is no route other than the one you’re taking. Continue, explore and experience, but ignore expectations. Finding optimal happiness is an NP-hard problem, try to find your happiness in traversing.

Continue reading...

Let’s encrypt! It’s easy!

An article, posted 20 days ago filed in , , , , , , & .

There important reasons to use HTTPS. It makes your systems more secure, helps to protect your users privacy, and will prevent others to hijack your account to deface your site.

If you’ve ever tried to secure your site you may have found how hard it is. You have to generate a private key, a certificate signing request, upload that request somewhere, pay, process the e-mail, upload the certificate, configure your server and set a reminder that in 1, 2, 3 or 5 years you’ve got to go through most of that same process again (which I described before in more detail in an earlier "how I do it"-article. Well, no longer! Enter: Let’s encrypt.

> Actually, Let’s encrypt is so easy that I had doubts whether I should even write this post. But maybe it wins an extra soul or two over.

The recommended way to get sta…

Continue reading...

Notes: How to Hack PR for Your Startup

An article, posted 22 days ago filed in & .

Just attended a free webinar from Founder Institute: “How to Hack PR for Your Startup”. Here are some of their (Adeo Ressi (FI) and Conrad Egusa (Publicize.co)) main takeaways:

 • Make sure you have a great design, no-one needs to tell you that
 • FAMOUS
  1. Formulate the announcement: Make sure you’ve got news when you approach TechCrunch etc;
  2. Amplify your dreams; Let’s go to Mars!
  3. Messaging: the press release; make sure to make it as easy as possible: $20 /article; E-mail pitch (sell), press release is the make it easy to write. Make sure you use social proof, interesting stuff that adds to an interesting tool. Link your LinkedIn, Twitter etc. “Hi I’m Maarten (LinedIn, @murb”.
   1. Make sure you follow up, but don’t spam
   2. Don’t sell!
   3. Own: Make it your own
  4. Outreach. Create exclu…

Continue reading...

Mijn werk: QKunst Collectiebeheer

An article, posted 23 days ago filed in , , , , , & .

murb bestaat 6 jaar. Een goed moment om terug te blikken op de opdrachten van weleer. Deze keer: QKunst Collectiebeheer

Wat is het?

Dit is wat QKunst zelf schrijft:

> QKunst is gespecialiseerd in het inventariseren van grote bedrijfscollecties. Om deze inventarisaties nog soepeler te laten verlopen, ontwikkelden wij QKunst Collectiebeheer, een web applicatie voor collectiebeheer. Hiermee worden grote hoeveelheden informatie over een collectie toegankelijk en kunnen we uitgebreide rapportages uitdraaien.

Het probleem

QKunst had te maken met meerdere zaken die verbeterd konden worden ten opzichte van hun oude tool: Excel.

 • De foto’s van kunstwerken waren lastig te beheren,
 • Rapportages waren moeilijk te maken,
 • Versiebeheer vroeg te veel aandacht.

Gaandeweg ontonden er nieuwe ideeën waarmee de dienstverlening verder verbeterd kon worden: communica…

Continue reading...

User vs usage friendly

An article, posted about one month ago filed in , , , & .

In English usability folks typically talk about user friendliness. Literally translated, user friendly translates in Dutch to "Gebruikersvriendelijk". In Dutch "Gebruikersvriendelijk", however, is used interchangeably with “Gebruiksvriendelijk” (see also: Taaladvies) which translates literally back to “usage friendliness”. Not too fast: these might be two different concepts after all.

  English Dutch
User friendly / gebruikersvriendelijk 61,300,000 622,000
Usage friendly / gebruiksvriendelijk 5,930 250,000
Ratio 1 / 10.000 5 / 2

Table: Google’s frequency counts for the different languages

User friendly

User friendly is about being nice to the user. Making something user friendly may be about nice icons, nice words, nice visual design, but you can, strictly speaking, still be very friendly and not allow a user to accomplish a certain task.

Continue reading...

Agile is dood, leve agility!

An article, posted about one month ago filed in , , , , , & .

Niet lang nadat ik een eerste post had geschreven in mijn miniserie over het agile manifesto kwam ik een talk tegen van Dave Thomas, een van de opstellers van het manifest voor agile software ontwikkeling, die verklaarde dat Agile dood is.

TLDW (too long, didn't watch); Agile is geen zelfstandig naamwoord, dus 'Agile Manifest' is sowieso een raar begrip, maar het verkoopt lekker. Agile wordt verkocht als een kant en klaar pakketje wijsheden dat je gemakkelijk kunt implementeren met behulp van (goed betaalde) experts. Deze wijsheden worden gepresenteerd als universeel (iets dat geen enkele regel is). Probeer daarentegen altijd stapsgewijs je proces, product, project (… eigenlijk alles) verder te optimaliseren volgens het enige universele stappenplan dat er is:

 1. Weet waar je je bevind
 2. Neem een klein stapje naar je doel …

Continue reading...

SocialLinker

An article, posted about 2 months ago filed in , , , & .

I had a few projects that I thought could use some share 'buttons', but I didn't like to include the JavaScript loaded and privacy invading share buttons that the networks try to sell you by default. Neither did I like to concatenate the links with all variables required for each project… so I wrote a small rubygem on a back and forth train trip (#ilovetrains ;)): social_linker.

The idea is that you share something about a certain subject, hence you initalize the SocialLinker::Subject and then you'll be able to generate share links from it:

subject.share_link(:facebook)

How it works

Initialize the subject with enough material to generate links from, such as the page's url, maybe the media url (mainly for Pinterest type-shares), a description, tags etc.

For example, initialize the SocialLinker::Subject as follows:

social_linker_subject = SocialLinker::Subject...

Continue reading...

Mijn werk: HeerlijkZoeken

An article, posted 2 months ago filed in , , , , & .

murb bestaat 6 jaar. Een goed moment om terug te blikken op de opdrachten van weleer. Deze keer: HeerlijkZoeken

Wat is het?

HeerlijkZoeken is een zoekmachine voor recepten in kookboeken, en sinds enige tijd ook foodblogs.

Het probleem

Het internet staat vol met recepten, maar de kwaliteit is zeer wisselend. In veel boekenkasten, in het bijzonder die van kookliefhebbers, staan veel kookboeken met mooie recepten, maar de recepten zijn slecht vindbaar. De boeken verstoffen terwijl het gemak van online zoeken het wint van de hang naar hoge kwaliteit. Ook de meeste kookliefhebbers zijn toch satisficers. Het wordt tijd dat die lekkere recepten veel beter doorzoekbaar worden, zo dacht Peter Bakker, mijn oud werkgever en kookgek.

De oplossing

Samen zijn we de beste zoekmachine voor recepten gaan bouwen die niet alleen h…

Continue reading...

Context vinden

An article, posted 2 months ago filed in , , , & .

Een klein informatiebordje is gemakkelijk bij een object te plaatsen om meer informatie te bieden, maar hoe kun je een informatiebordje verrijken met nog meer informatie die een gebruiker gemakkelijk tot zich kan nemen? Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals Beacons, QR-codes, Afbeeldingsherkenning, (nummer)codes beschikbaar. Maar wat zijn de voor- en nadelen?

Bluetooth Beacons

De Bluetooth Beacon technologie lijkt op papier de mooiste manier om locatie-gebaseerde informatie door te geven. Sta je op een meter afstand van een werk dan kan een telefoon gesignaleerd worden om een melding te presenteren wanneer je een daarvoor speciaal ontwikkelde app hebt geïnstalleerd. Beacons worden in de cultuursector gebruikt door o.a. het Groninger museum (zowel op iOS als Android). Het nadeel van Beacons is dat deze (nog steeds) relatief duur zijn (~€20 per stuk voor zelfstandig opererende beacons) en …

Continue reading...

Mensen boven procedures

An article, posted 3 months ago filed in , , , & .

"Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen," zo schrijft het Agile Manifesto voor. Maar waarom hebben zoveel bedrijven dan nog steeds urenregistratie systemen die niet werken? Waarom houden we allemaal zaken bij over de tijdsinvestering in een feature terwijl de voortgang er niet anders van wordt? Mensen zijn écht belangrijker.

De voortgang bewaken is belangrijk. De kosten onder controle houden ís belangrijk. Ga echter niet voorbij aan het primaire tastbare, en dus ook meetbare, resultaat waar de meeste medewerkers in je organisatie aan werken: het eindproduct. Stop met geloven dat je zeker weet wanneer iets precies af zal zijn, want geen ontwikkelaar kan in uren schatten. Schat grof in story points (of complexiteitspunten) en meet de snelheid en kosten van de realisatie op basis van afgeronde onderdelen.

Helaas, ook bij organisaties die aan een agile-variant zeiden te doen heb ik het maar al te vaak mis zien gaan. Blijkbaar blijft de aantr…

Continue reading...

Lost identity: Facebook's Instant Articles

An article, posted 3 months ago filed in , , , , , , & .

Admittedly, I was a sceptic from the start when Facebook announced its instant articles with its promise to deliver blazingly fast loading articles. The technology would be ideal for publishers who'd want to deliver the best experience to their end users on Facebook. I wondered: why couldn't publishers simply remove all third party clutter and make their own sites blazingly fast? But that is not what I want to discuss here. The Guardian was one of the first news papers to implement the new Facebook Instant Article technology. The thing that disturbs me is that the blazingly fast speed comes at a price: loss of identity.

In recent years the web has become more and more a place where design can thrive. HTML5, CSS3, web fonts… the possibilities are endless these days. Designs of the web outlets of major publishers are on par with their traditional paper-based designs. Which makes that even details in the article's mark-up …

Continue reading...

Mijn werk: “AxlBase”.

An article, posted 3 months ago filed in , , , , , , & .

LinkedIn confronteerde me onlangs nog met het feit: murb bestaat alweer 6 jaar. Een goed moment om verder te gaan met terugblikken op de opdrachten van weleer.

De belangrijkste opdrachtgever in mijn beginjaren was de ING bank. Een belangrijk product dat ik in de begintijd aldaar heb gebouwd is een database op basis van Excel-bestanden (iets dat ik ooit nog wil(de) uitrollen als 'AxlBase'). Zoals ik eerder al schreef, soms moet je een bestaande werkwijze omarmen. Wat is het precies en van waaruit is het ontstaan?

Wat is het?

Een database op basis van Excel-bestanden. Niet echt in technische zin (achterliggend is het een traditionele database), maar wel in de praktische zin. Excel is hét bestandsformaat van de gewone kantoormedewerker voor gestructureerde data. Het wordt veelvuldig gebruikt in allerlei projecten. AxlBase is in staat verschillende Excel-bestanden per o.a….

Continue reading...

Save icon 💾

An article, posted 4 months ago filed in , , , , , , , & .

Not so long ago I was back in an organisation that was using Outlook Webmail. It may not have been the latest & greatest but I noticed this server (semi-cloud) based e-mailing app still used a floppy as a save icon. Being a mac user for years it felt weird…

As you can see the icon that the webmail client features is a floppy

I didn't pay much attention to the issue, until my friend lent me his Windows-phone:

Is that a floppy?

This total redesign (Metro-style) of how a phone could work and look still featured a floppy icon(!). And even though I'm not a skeuomorphism-hater, I prefer the simple label "Save" that Apple uses in iOS. The floppy icon on a Windows telephone is completely alien to the device. I guess you've all seen the joke about the 3D printed save icon somewhere?

Still, do a [simple Google image sea…

Continue reading...

Excel?!

An article, posted 4 months ago filed in , , , , & .

Ik klaag niet meer over Excel (of andere spreadsheet-software): het is krachtig en maakt databases en software maken toegankelijk voor grote groepen gebruikers. Het geeft macht aan de gebruikers.

Excel maakt daarnaast het delen van informatie erg laagdrempeling: rondom veel organisaties staat immers (terecht) een grote firewall die informatie uitwisseling bemoeilijkt. Één van de weinige gaatjes waardoor je bijna altijd nog steeds gestructureerde data kunt uitwisselen heet e-mail, met een bijlage.

Op een gegeven moment ben ik gaan denken aan het idee "Excel als database". En eigenlijk is het best een aardig idee: in plaats van de ervaren kantoorgebruiker een ERP-achtig systeem op te dringen kan ook de bestaande workflow subtiel en gradueel verrijkt worden. De flexibiliteit van Excel gecombineerd met de consistentie en later ook de data-integriteit van een centrale database. Best of both worlds? Een case study is op komst.

Continue reading...

murb blog