User vs usage friendly

An article, posted about 18 hour ago filed in , , & .

In English usability folks typically talk about user friendliness. Literally translated, user friendly translates in Dutch to "Gebruikersvriendelijk". In Dutch "Gebruikersvriendelijk", however, is used interchangeably with “Gebruiksvriendelijk” (see also: Taaladvies) which translates literally back to “usage friendliness”. Not too fast: these might be two different concepts after all.

  English Dutch
User friendly / gebruikersvriendelijk 61,300,000 622,000
Usage friendly / gebruiksvriendelijk 5,930 250,000
Ratio 1 / 10.000 5 / 2

Table: Google’s frequency counts for the different languages

User friendly

User friendly is about being nice to the user. Making something user friendly may be about nice icons, nice words, nice visual design, but you can, strictly speaking, still be very friendly and not allow a user to accomplish a certain task.

Continue reading...

Agile is dood, leve agility!

An article, posted 8 days ago filed in , , , , , & .

Niet lang nadat ik een eerste post had geschreven in mijn miniserie over het agile manifesto kwam ik een talk tegen van Dave Thomas, een van de opstellers van het manifest voor agile software ontwikkeling, die verklaarde dat Agile dood is.

TLDW (too long, didn't watch); Agile is geen zelfstandig naamwoord, dus 'Agile Manifest' is sowieso een raar begrip, maar het verkoopt lekker. Agile wordt verkocht als een kant en klaar pakketje wijsheden dat je gemakkelijk kunt implementeren met behulp van (goed betaalde) experts. Deze wijsheden worden gepresenteerd als universeel (iets dat geen enkele regel is). Probeer daarentegen altijd stapsgewijs je proces, product, project (… eigenlijk alles) verder te optimaliseren volgens het enige universele stappenplan dat er is:

  1. Weet waar je je bevind
  2. Neem een klein stapje naar je doel …

Continue reading...

SocialLinker

An article, posted 29 days ago filed in , , , & .

I had a few projects that I thought could use some share 'buttons', but I didn't like to include the JavaScript loaded and privacy invading share buttons that the networks try to sell you by default. Neither did I like to concatenate the links with all variables required for each project… so I wrote a small rubygem on a back and forth train trip (#ilovetrains ;)): social_linker.

The idea is that you share something about a certain subject, hence you initalize the SocialLinker::Subject and then you'll be able to generate share links from it:

subject.share_link(:facebook)

How it works

Initialize the subject with enough material to generate links from, such as the page's url, maybe the media url (mainly for Pinterest type-shares), a description, tags etc.

For example, initialize the SocialLinker::Subject as follows:

social_linker_subject = SocialLinker::Subject...

Continue reading...

Mijn werk: HeerlijkZoeken

An article, posted about one month ago filed in , , , , & .

murb bestaat 6 jaar. Een goed moment om terug te blikken op de opdrachten van weleer. Deze keer: HeerlijkZoeken

Wat is het?

HeerlijkZoeken is een zoekmachine voor recepten in kookboeken, en sinds enige tijd ook foodblogs.

Het probleem

Het internet staat vol met recepten, maar de kwaliteit is zeer wisselend. In veel boekenkasten, in het bijzonder die van kookliefhebbers, staan veel kookboeken met mooie recepten, maar de recepten zijn slecht vindbaar. De boeken verstoffen terwijl het gemak van online zoeken het wint van de hang naar hoge kwaliteit. Ook de meeste kookliefhebbers zijn toch satisficers. Het wordt tijd dat die lekkere recepten veel beter doorzoekbaar worden, zo dacht Peter Bakker, mijn oud werkgever en kookgek.

De oplossing

Samen zijn we de beste zoekmachine voor recepten gaan bouwen die niet alleen h…

Continue reading...

Context vinden

An article, posted about one month ago filed in , , , & .

Een klein informatiebordje is gemakkelijk bij een object te plaatsen om meer informatie te bieden, maar hoe kun je een informatiebordje verrijken met nog meer informatie die een gebruiker gemakkelijk tot zich kan nemen? Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals Beacons, QR-codes, Afbeeldingsherkenning, (nummer)codes beschikbaar. Maar wat zijn de voor- en nadelen?

Bluetooth Beacons

De Bluetooth Beacon technologie lijkt op papier de mooiste manier om locatie-gebaseerde informatie door te geven. Sta je op een meter afstand van een werk dan kan een telefoon gesignaleerd worden om een melding te presenteren wanneer je een daarvoor speciaal ontwikkelde app hebt geïnstalleerd. Beacons worden in de cultuursector gebruikt door o.a. het Groninger museum (zowel op iOS als Android). Het nadeel van Beacons is dat deze (nog steeds) relatief duur zijn (~€20 per stuk voor zelfstandig opererende beacons) en …

Continue reading...

Mensen boven procedures

An article, posted about 2 months ago filed in , , , & .

"Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen," zo schrijft het Agile Manifesto voor. Maar waarom hebben zoveel bedrijven dan nog steeds urenregistratie systemen die niet werken? Waarom houden we allemaal zaken bij over de tijdsinvestering in een feature terwijl de voortgang er niet anders van wordt? Mensen zijn écht belangrijker.

De voortgang bewaken is belangrijk. De kosten onder controle houden ís belangrijk. Ga echter niet voorbij aan het primaire tastbare, en dus ook meetbare, resultaat waar de meeste medewerkers in je organisatie aan werken: het eindproduct. Stop met geloven dat je zeker weet wanneer iets precies af zal zijn, want geen ontwikkelaar kan in uren schatten. Schat grof in story points (of complexiteitspunten) en meet de snelheid en kosten van de realisatie op basis van afgeronde onderdelen.

Helaas, ook bij organisaties die aan een agile-variant zeiden te doen heb ik het maar al te vaak mis zien gaan. Blijkbaar blijft de aantr…

Continue reading...

Lost identity: Facebook's Instant Articles

An article, posted 2 months ago filed in , , , , , , & .

Admittedly, I was a sceptic from the start when Facebook announced its instant articles with its promise to deliver blazingly fast loading articles. The technology would be ideal for publishers who'd want to deliver the best experience to their end users on Facebook. I wondered: why couldn't publishers simply remove all third party clutter and make their own sites blazingly fast? But that is not what I want to discuss here. The Guardian was one of the first news papers to implement the new Facebook Instant Article technology. The thing that disturbs me is that the blazingly fast speed comes at a price: loss of identity.

In recent years the web has become more and more a place where design can thrive. HTML5, CSS3, web fonts… the possibilities are endless these days. Designs of the web outlets of major publishers are on par with their traditional paper-based designs. Which makes that even details in the article's mark-up …

Continue reading...

Mijn werk: “AxlBase”.

An article, posted 2 months ago filed in , , , , , , & .

LinkedIn confronteerde me onlangs nog met het feit: murb bestaat alweer 6 jaar. Een goed moment om verder te gaan met terugblikken op de opdrachten van weleer.

De belangrijkste opdrachtgever in mijn beginjaren was de ING bank. Een belangrijk product dat ik in de begintijd aldaar heb gebouwd is een database op basis van Excel-bestanden (iets dat ik ooit nog wil(de) uitrollen als 'AxlBase'). Zoals ik eerder al schreef, soms moet je een bestaande werkwijze omarmen. Wat is het precies en van waaruit is het ontstaan?

Wat is het?

Een database op basis van Excel-bestanden. Niet echt in technische zin (achterliggend is het een traditionele database), maar wel in de praktische zin. Excel is hét bestandsformaat van de gewone kantoormedewerker voor gestructureerde data. Het wordt veelvuldig gebruikt in allerlei projecten. AxlBase is in staat verschillende Excel-bestanden per o.a….

Continue reading...

Save icon 💾

An article, posted 3 months ago filed in , , , , , , , & .

Not so long ago I was back in an organisation that was using Outlook Webmail. It may not have been the latest & greatest but I noticed this server (semi-cloud) based e-mailing app still used a floppy as a save icon. Being a mac user for years it felt weird…

As you can see the icon that the webmail client features is a floppy

I didn't pay much attention to the issue, until my friend lent me his Windows-phone:

Is that a floppy?

This total redesign (Metro-style) of how a phone could work and look still featured a floppy icon(!). And even though I'm not a skeuomorphism-hater, I prefer the simple label "Save" that Apple uses in iOS. The floppy icon on a Windows telephone is completely alien to the device. I guess you've all seen the joke about the 3D printed save icon somewhere?

Still, do a [simple Google image sea…

Continue reading...

Excel?!

An article, posted 3 months ago filed in , , , , & .

Ik klaag niet meer over Excel (of andere spreadsheet-software): het is krachtig en maakt databases en software maken toegankelijk voor grote groepen gebruikers. Het geeft macht aan de gebruikers.

Excel maakt daarnaast het delen van informatie erg laagdrempeling: rondom veel organisaties staat immers (terecht) een grote firewall die informatie uitwisseling bemoeilijkt. Één van de weinige gaatjes waardoor je bijna altijd nog steeds gestructureerde data kunt uitwisselen heet e-mail, met een bijlage.

Op een gegeven moment ben ik gaan denken aan het idee "Excel als database". En eigenlijk is het best een aardig idee: in plaats van de ervaren kantoorgebruiker een ERP-achtig systeem op te dringen kan ook de bestaande workflow subtiel en gradueel verrijkt worden. De flexibiliteit van Excel gecombineerd met de consistentie en later ook de data-integriteit van een centrale database. Best of both worlds? Een case study is op komst.

Continue reading...

Learning from failures: off-line support in a rails-app

An article, posted 3 months ago filed in , , , , , , , , , & .

As a web-developer you typically assume that your users are always using your app on-line. When asked a year ago to start developing an app for the art-consulting firm QKunst I was, however, specifically asked for a tool that had to work in bunkers. Bunkers where having a solid internet connection was typically the exception. No problem, I read about HTML5 and offline app-cache: I thought I could fix that. More about that soon.

How I face a challenge

When faced a (technical) challenge I typically search for the easiest way out: what would be the slightest change I’d have to make to my battle tested set-up to accommodate for the new challenging feature. In my case this battle tested set-up starts of with the Ruby on Rails stack, which builds on techniques that align well with how I believe the web should work too. RESTful (proper HTTP-messaging and URLs), semantic, CURL-able. And all graceful…

Continue reading...

Mijn werk: Concordia weekoverzicht

An article, posted 4 months ago filed in , , , , , , , , , & .

murb bestaat inmiddels een aantal jaar, daarom lijkt het me leuk om de komende blogposts een aantal mooie resultaten te delen. Als eerste in de rij: Het Concordia Weekoverzicht.

Wat is het?

Concordia, een culturele instelling in Enschede, brengt iedere week een weekoverzicht op A5-formaat uit. De weekoverzicht tool die ik voor hen heb gebouwd maakt het mogelijk deze zonder veel moeite wekelijks uit te draaien.

Het probleem

Tot zomer 2015 was het maken van het weekoverzicht een repetitieve handmatige invuloefening met dure en ingewikkelde Adobe software, terwijl de meeste gegevens keurig waren opgeslagen in hun ticketsysteem en de kijkwijzer-database. Het voordeel van de Adobe-pakketten was weliswaar oneindige mogelijkheden qua opmaak, maar in de praktijk was het eindproduct telkens vrijwel hetzelfde. Ondertussen koste het handmatig opmaken dus relatief veel tijd en kunde.

De oplossing

Het volledig automatisch genereren van e…

Continue reading...

Semantics before anything else

An article, posted 5 months ago filed in , , , & .

My first rule in styling websites or applications is to style semantics over anything else.

  1. First use as much of the agreed upon tags and properties that the latest HTML spec gives you
  2. Extend this with microformats or schema.org-vocabularies and what else you can find that is an (pseudo-)standard for semantic markup
  3. Finally, if no matching semantically rich descriptors can be found, try to think of future proof names for your elements that may be reusable. Think "metadata div(vision)”, "(search) result" (you may style result here and add another more specific styling for search results).

Style the semantical markup. Semantics is about meaning, and by defining your content's meaning in html and highlighting this meaning with your style brings you consistency from the start. This is not only nice to you as a maintainer of code, but also to your audience. It leads to consistent, predictable behaviors.

The counter movem…

Continue reading...

2016: Een betere wereld...

An article, posted 7 months ago filed in , , , , & .

Gelukkig dit jaar weer (alsof jullie nog niet genoeg meningen hebben te verwerken), zoals vanouds, op de enige juiste christelijke valreep: 6 januari, de dag waarop de drie wijzen uit het oosten het lieve kleine kinderke kwamen bezoeken. Ik kom ook uit het oosten. Maar daar wil ik weinig mee zeggen. De jaarlijkse nieuwjaarsrede van 2015!

Niet alles waar we invloed op hebben, kunnen we overzien. Soms leidt dat tot het idee dat zaken té groot zijn om nog invloed op uit te kunnen oefenen. Verkiezingen worden genegeerd onder het mom dat een stem toch niet uitmaakt. Protesteren zou geen zin hebben. En het liken of sharen van dat ene berichtje al helemaal niet. Wanneer ik aan het einde van de dag naar het oud-plastic inzamelpunt loop met een klein tasje oud-plastic en ik over de straten de plastic tasjes van de dagmarkt zie dwarrelen denk ik ook wel eens…

We zeggen wel dat de maatschappij individualistisch is geworden, maar als we z…

Continue reading...

KeywordFinder gem released

An article, posted 7 months ago filed in , , & .

For a project I'm working on, I decided to develop some functionality in a separate gem, so the project doesn't get cluttered too much with special librarly like classes. And since I like open source, I've got something to share with you.

We were dealing with the following situation:

Given a set of the following keywords: "aardappelen", "zachtkokende aardappelen", "zout", "schimmelkaas", "kaas", "oude harde kaas", "kikkererwten", "maïs", "bruine bonen", "shiitake", "boter"

Can you recognize:

"een grote pan zachtkokende aardappelen met een snufje zout"=>["zachtkokende aardappelen", "zout"],
"schimmelkaas" => ["schimmelkaas"],
"(schimmel)kaas" => ["schimmelkaas"],
"old amsterdam (maar een andere oude harde kaas kan natuurlijk ook)" => ["oude harde kaas"],
"g (verse) shiitake in bitesize stukjes gesneden" => ["shiitake"],
"pot hak bonenmix (kikkererwten maïs kidney en bruine bonen) afgespoeld en uitgelekt" => ["kikkerwerwten", "maïs", "bruine bo...

Continue reading...

murb blog