De eerste vier zaken op een (macOS) ontwikkelmachine voor beginners

An article, posted 4 months ago filed in , , , , , , , , , , & .
  1. Update eerst naar de laatste versie van ’t OS, Mojave. Je kunt deze gratis downloaden in de App store, zie upgrade instructies voor Mojave.
  2. Installeer homebrew … macOS Terminal (zeg maar de Command Prompt van de Mac) vind je door Cmd+Spatie in te drukken en vervolgens "Terminal" te zoeken (meestal vind je die al na de eerste paar letters). Vervolgens de regel invoeren (kopiëren & plakken) die de website vermeld. Soms moet je extra dingen installeren; het script zal je daar doorheen leiden. Overigens, dat commando, Cmd+Spatie, opent wat Spotlight heet, ik vind dat de gemakkelijkste manier om programma’s te starten.
  3. Install Docker for mac (je hebt hier tegenwoordig helaas een account bij DockerHub voor nodig). Dit download een DiskImage, sleep het programma naar de programma’s map (zoals het image waarschijnlijk ook al aangeeft in de achterg…

Continue reading...

*nix: find the largest files/directories within a directory

An article, posted 11 months ago filed in , , , , , , & .

Every now and then I’m searching for this little snippet in my notes using NotationalVelocity (or currently actually a fork):

du -hsx * | sort -rh | head -100

It’s a variation of a snippet I found somewhere, but hardly invested any time in understanding what it actually does. Let’s decompose, from head to taildu.

head -100

head simply limits the results to a maximum of 100 lines. Not much more to explain here

sort

sort sorts. by default it sorts the files by filename, but adding ‘-h’ to it allows it to sort by “human readable numbers” (e.g. 5M > 6K); if ‘-n’ would be added as option 6K would be > 5M. The ‘-r’ options reverses the sort wich is by default ascending.

du

du by defaults crawls a directory recursively for all files. passing '-s' tells it to sum the values of files within directories. the '-x' option is used to n…

Continue reading...

murb blog