Copying / syncing files over a local network with rsync

An article, posted almost 3 years ago filed in how i do it, rsync, copy, files, unix & macos.

Just a short article to document for myself how to copy a large directory (e.g. a user-folder) over a local network. While (s)cp might work for smaller operations, rsync is my preferred tool as you can restart it when it breaks + in case you found an optimization, you can just abort and restart. Some things to take into account before I share the command:

  • Do not mount a drive, just use ssh
  • if you're sharing from macOS, make sure file sharing has access to the entire harddrive, otherwise some important folders will sync empty (e.g. Documents(!))
  • Make sure you exclude files you don't need (a home folder typically contains many cache-files that you don't want to sync to a new machine
  • Do not enable some form of compression (it waists cpu cycles when your network is fast enough)

So here is the command:

rsync -aWP --inplace --exclude-from=exclude-file.txt murb@someaddress:/Users/username/ .

Breakdown:

  • -a is the archival option, and it is typically what y…

Continue reading...

Total cost of ownership valt niet te generaliseren

An article, posted almost 5 years ago filed in software, samsaffron, performance, ruby, windows, linux, macos & support.

Om de zoveel tijd komt de term weer terug: 'TCO'. Total Cost of Ownership. Hoeveel het allemaal bij elkaar kost. Het werd in het verleden ondermeer uit de kast gehaald door Microsoft om te waarschuwen voor de kosten die de conversie van naar opensource software met zich mee zouden brengen. Onder TCO wordt dan ook gekeken naar o.a. opleiding, de kosten van licenties, wat de onderhoudsmedewerkers kosten (linux beheerders zouden duurder zijn dan mensen met een microsoft diploma). Wat willekeurige observaties.

Jaren terug genoteerd:

> Grappig om te zien hoe hij met het bijna niets kostende stukje software (van een grote speler) vele uren bezig is om via de complexe interface iets relatiefs simpels voor elkaar te krijgen: een factuur te printen. Straks gaat het zich terugbetalen, zo gaat het argument… maar ik heb er weinig vertrouwen in. Niet in dit geval. Wanneer je werkt met relatief grote bedragen worden er niet zoveel facturen verstuurd. Automatische koppelingen met de bank is …

Continue reading...

De eerste vier zaken op een (macOS) ontwikkelmachine voor beginners

An article, posted about 5 years ago filed in development, help, macos, system, configuration, php, python, ruby, vscode, sublimetext, editor, docker & homebrew.
  1. Update eerst naar de laatste versie van ’t OS, Mojave. Je kunt deze gratis downloaden in de App store, zie upgrade instructies voor Mojave.
  2. Installeer homebrew … macOS Terminal (zeg maar de Command Prompt van de Mac) vind je door Cmd+Spatie in te drukken en vervolgens "Terminal" te zoeken (meestal vind je die al na de eerste paar letters). Vervolgens de regel invoeren (kopiëren & plakken) die de website vermeld. Soms moet je extra dingen installeren; het script zal je daar doorheen leiden. Overigens, dat commando, Cmd+Spatie, opent wat Spotlight heet, ik vind dat de gemakkelijkste manier om programma’s te starten.
  3. Install Docker for mac (je hebt hier tegenwoordig helaas een account bij DockerHub voor nodig). Dit download een DiskImage, sleep het programma naar de programma’s map (zoals het image waarschijnlijk ook al aangeeft in de achterg…

Continue reading...

*nix: find the largest files/directories within a directory

An article, posted almost 6 years ago filed in how i do it, unix, command line, terminal, sort, linux, macos & osx.

Every now and then I’m searching for this little snippet in my notes using NotationalVelocity (or currently actually a fork):

du -hsx * | sort -rh | head -100

It’s a variation of a snippet I found somewhere, but hardly invested any time in understanding what it actually does. Let’s decompose, from head to taildu.

head

head -100

head simply limits the results to a maximum of 100 lines. Not much more to explain here

sort

sort sorts. by default it sorts the files by filename, but adding ‘-h’ to it allows it to sort by “human readable numbers” (e.g. 5M > 6K); if ‘-n’ would be added as option 6K would be > 5M. The ‘-r’ options reverses the sort wich is by default ascending.

du

du by defaults crawls a directory recursively for all files. passing '-s' tells it to sum the values of files within directories. the '-x' option is used to n…

Continue reading...

murb blog