Tag descriptor

Intrusion Prevention Systems

An article, posted 8 months ago filed in , , , & .

Attacks happen daily and on an automated basis. While you can use always up to date software on a server, develop with a security first mind set, an extra layer of security helps. IPS is such a layer that is something like a virusscanner for servers, detecting typical attacks before they occur.

Continue reading...

Context vinden

An article, posted more than 2 years ago filed in , , , , , , & .

Een klein informatiebordje is gemakkelijk bij een object te plaatsen om meer informatie te bieden, maar hoe kun je een informatiebordje verrijken met nog meer informatie die een gebruiker gemakkelijk tot zich kan nemen? Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals Beacons, QR-codes, Afbeeldingsherkenning, (nummer)codes beschikbaar. Maar wat zijn de voor- en nadelen?

Bluetooth Beacons

De Bluetooth Beacon technologie lijkt op papier de mooiste manier om locatie-gebaseerde informatie door te geven. Sta je op een meter afstand van een werk dan kan een telefoon gesignaleerd worden om een melding te presenteren wanneer je een daarvoor speciaal ontwikkelde app hebt geïnstalleerd. Beacons worden in de cultuursector gebruikt door o.a. het Groninger museum (zowel op iOS als Android). Het nadeel van Beacons is dat deze (nog steeds) relatief duur zijn (~€20 per stuk voor zelfstandig opererende beacons) en …

Continue reading...

murb blog