Context vinden

An article, posted almost 8 years ago filed in qrcode, gps, qr-code, qr, system, informatie, achtergrond & context.

Een klein informatiebordje is gemakkelijk bij een object te plaatsen om meer informatie te bieden, maar hoe kun je een informatiebordje verrijken met nog meer informatie die een gebruiker gemakkelijk tot zich kan nemen? Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals Beacons, QR-codes, Afbeeldingsherkenning, (nummer)codes beschikbaar. Maar wat zijn de voor- en nadelen?

Bluetooth Beacons

De Bluetooth Beacon technologie lijkt op papier de mooiste manier om locatie-gebaseerde informatie door te geven. Sta je op een meter afstand van een werk dan kan een telefoon gesignaleerd worden om een melding te presenteren wanneer je een daarvoor speciaal ontwikkelde app hebt geïnstalleerd. Beacons worden in de cultuursector gebruikt door o.a. het Groninger museum (zowel op iOS als Android). Het nadeel van Beacons is dat deze (nog steeds) relatief duur zijn (~€20 per stuk voor zelfstandig opererende beacons) en …

Continue reading...

Wie of wat is murb eigenlijk

An article, posted more than 13 years ago filed in communicatie, murb, efficientie, mensen, gebruikers, ervaringen, paden, formulieren, interactie, achtergrond & oplossingen.

Je kunt een persoon natuurlijk beschrijven aan de hand van de dingen die hij of zij gedaan heeft. Dat deze heeft gestudeerd aan de universiteit (voor mij de TU/e), welke studierichting (mens-machine interactie), welke hogeschool daar misschien aan vooraf is gegaan (zowel Saxion Hogeschool in Enschede als de HKU in Hilversum), en wat de werkervaring is (o.a. Philips Research, The Bean Machine, ING, PostNL, KNMI en diverse kleinere organisaties), maar ik denk dat het interessanter is om te vertellen over de beweegredenen. En waarvoor je staat.Techniek kan veel moois bieden, maar kan het leven ook minder leuk maken. Saaier. Frustrerender. Minder tastbaar. Techniek is nooit  bedacht om saaier en frustrerender werk te bewerkstelligen, maar dat is helaas wel het gevolg van minder doordachte implementaties. Het kan zoveel beter.Ik ben primair geinteresseerd in het realiseren van gebruiksvriendelijke oplossingen. Daarom heb ik mij verdiept in hoe mensen met computers omgaan en hoe mens…

Continue reading...

Activerende propaganda

An article, posted almost 14 years ago filed in nieuwjaar, achtergrond, actualiteit, duiding, nieuws, propaganda & opinie.

Een nieuwsrubriek bestaat voornamelijk uit 3 dingen: het eigenlijke nieuws, achtergrond analyses en opinie. Waar nieuws feitelijke beschrijvingen zijn van wat er is gebeurd, zijn achtergrond analyses pogingen om te achterhalen wat die feiten veroorzaakte. Bij opinie stukken, ten slotte, wordt geprobeerd de tijd te duidden: Wat is er aan de hand met ons als samenleving? Het achterhalen van 'wat er aan de hand is' kan eigenlijk niet op basis van waarneembare feiten, maar zijn veelal ‘educated guesses’. Gokjes door mensen die er ervaring mee hebben.

  Deze week schreef Bas Heijne in de NRC over hoe politiek commentaar is verworden tot een ‘voetbalanalyse’: “Femke was goed als altijd, maar niet beter dan goed als altijd en dus niet goed genoeg.” Er wordt eigenlijk heel veel niets gezegd, om het maar te kunnen hebben over dat moment dat geweest is. De week hiervoor schreef Joris Luyendijk in het magazine van dezelfde krant te overwegen of h...

Continue reading...

murb blog