Traverse

An article, posted almost 8 years ago filed in route, gps, life, problem, society & consumption.
Traverse

It seems to happen, people who are at their thirties completely lost in their career.

For life’s problem of feeling lost there is no GPS, nor a map. Don’t expect enjoyment in random short lived ‘interesting’ idea consumption, try week+ long exploration of unknown territory instead.

When young, society allows you to try new stuff, but at the age of 30 you might start to think that society expects you to know it all. That you’re the senior. Stop believing this.

There is no route other than the one you’re taking. Continue, explore and experience, but ignore expectations. Finding optimal happiness is an NP-hard problem, try to find your happiness in traversing.

Continue reading...

Context vinden

An article, posted about 8 years ago filed in qrcode, gps, qr-code, qr, system, informatie, achtergrond & context.

Een klein informatiebordje is gemakkelijk bij een object te plaatsen om meer informatie te bieden, maar hoe kun je een informatiebordje verrijken met nog meer informatie die een gebruiker gemakkelijk tot zich kan nemen? Hiervoor zijn verschillende technieken beschikbaar zoals Beacons, QR-codes, Afbeeldingsherkenning, (nummer)codes beschikbaar. Maar wat zijn de voor- en nadelen?

Bluetooth Beacons

De Bluetooth Beacon technologie lijkt op papier de mooiste manier om locatie-gebaseerde informatie door te geven. Sta je op een meter afstand van een werk dan kan een telefoon gesignaleerd worden om een melding te presenteren wanneer je een daarvoor speciaal ontwikkelde app hebt geïnstalleerd. Beacons worden in de cultuursector gebruikt door o.a. het Groninger museum (zowel op iOS als Android). Het nadeel van Beacons is dat deze (nog steeds) relatief duur zijn (~€20 per stuk voor zelfstandig opererende beacons) en …

Continue reading...

murb blog