Should I use Ruby on Rails in 2021?

An article, posted more than 2 years ago filed in rails, ruby, ruby on rails, laravel, symfony, php, python, django, flask, hanami, comparison, enterprise & trust.

I'm still a big fan of Ruby on Rails. No other framework has ever made me as productive. And it is no a secret that it makes quite some other product companies very successful. Think of Shopify, Github, Basecamp, Hey, and others.

But if you'd look at at the list of most popular languages, the top 10 doesn't feature ruby anymore.

In their 2020 survey on most popular technologies, StackOverflow writes:

> Additionally, Ruby, once in the top 10 of this list as recently as 2017, has declined, being surpassed by newer, trendier technologies such as Go and Kotlin.

Also if you look at Google trends, ruby has always been negligible when compared to Python or PHP or Javascript, [the trend is downward for the ruby package manager](https://trends.google.nl/trends/explor…

Continue reading...

De eerste vier zaken op een (macOS) ontwikkelmachine voor beginners

An article, posted more than 4 years ago filed in development, help, macos, system, configuration, php, python, ruby, sublimetext, editor, docker & homebrew.
  1. Update eerst naar de laatste versie van ’t OS, Mojave. Je kunt deze gratis downloaden in de App store, zie upgrade instructies voor Mojave.
  2. Installeer homebrew … macOS Terminal (zeg maar de Command Prompt van de Mac) vind je door Cmd+Spatie in te drukken en vervolgens "Terminal" te zoeken (meestal vind je die al na de eerste paar letters). Vervolgens de regel invoeren (kopiëren & plakken) die de website vermeld. Soms moet je extra dingen installeren; het script zal je daar doorheen leiden. Overigens, dat commando, Cmd+Spatie, opent wat Spotlight heet, ik vind dat de gemakkelijkste manier om programma’s te starten.
  3. Install Docker for mac (je hebt hier tegenwoordig helaas een account bij DockerHub voor nodig). Dit download een DiskImage, sleep het programma naar de programma’s map (zoals het image waarschijnlijk ook al aangeeft in de achterg…

Continue reading...

murb blog