Tag descriptor

Capistrano

An article, posted about one year ago filed in capistrano, deployment, automation, ruby & docker.

Capistrano doesn't evolve as quickly anymore but it still delivers and is still being maintained. It dates from before docker & autoscaling kubernetes were in wide use. I still prefer the simplicity of the tool: Capistrano I can understand, it is just a nice layer on running scripts on a remote server. Below some posts I did on Capistrano.

Continue reading...

Installing ruby with Capistrano & rbenv

An article, posted about one year ago filed in capistrano, rbenv, deployment, script, automation & ruby.

While we're supposed to create docker(y) images and deploy these to the cloud, I'm still comfortable deploying and maintaining quite a range of applications using Capistrano (this builds on the battle tested server management process that I outlined more than 7 years ago). But Capistrano and its plugins are typically aimed at performing application level tasks, and not so much about configuring the environment.

I typically install ruby using rbenv. To deploy ruby apps using rbenv a Capistrano plugin exist (capistrano/rbenv) but it is missing the commands to install and/or update the ruby installation.

This snippet presented here adds a few commands:

  • cap rbenv:install ## installs rbenv
  • cap rbenv:update ## updates rbenv & install…

Continue reading...

Excel?!

An article, posted more than 6 years ago filed in excel, erp, automation, automatisering, e-mail & enterprise.

Ik klaag niet meer over Excel (of andere spreadsheet-software): het is krachtig en maakt databases en software maken toegankelijk voor grote groepen gebruikers. Het geeft macht aan de gebruikers.

Excel maakt daarnaast het delen van informatie erg laagdrempeling: rondom veel organisaties staat immers (terecht) een grote firewall die informatie uitwisseling bemoeilijkt. Één van de weinige gaatjes waardoor je bijna altijd nog steeds gestructureerde data kunt uitwisselen heet e-mail, met een bijlage.

Op een gegeven moment ben ik gaan denken aan het idee "Excel als database": in plaats van de ervaren kantoorgebruiker een ERP-achtig systeem op te dringen kan ook de bestaande workflow subtiel en gradueel verrijkt worden. De flexibiliteit van Excel gecombineerd met de consistentie en later ook de data-integriteit van een centrale database. Best of both worlds? Een case study is op komst.

Continue reading...

murb blog