Gekte is een te mild woord, policors van de @nrc ook … “Duk, Roos en Baudet: is het gekte of cynisme?” https://www.nrc.nl/nieuws/2017/07/17/duk-roos-en-baudet-is-het-gekte-of-cynisme-12043410-a1566873

A murb'ed feed, posted more than one year ago filed in .

Go to the original link.