Webstandaarden

An article, posted more than 19 years ago filed in web, html, internet, standaarden, hypertext, validatie & toegankelijkheid.

In dit artikel zal getracht worden het duidelijk te maken waarom er webstandaarden zijn en waarom deze richtlijnen opgevolgd zouden moeten worden door informatie ontwerpers. Het web Als we het hebben over internet denken wij in de eerste plaats aan het World Wide Web (WWW). Het WWW bestaat nog niet eens zo lang, maar is een erg belangrijk medium geworden voor informatieverschaffing. Het WWW is een geheel van HyperText documenten. Dit zijn documenten die in staat zijn naar elkaar te verwijzen. Het World Wide Web is een geheel van documenten die geschreven zijn in een taal die HTML wordt genoemd, HyperText Markup Language.

HTML HTML is hypertext. Dit wil zeggen tekst die niet-lineair doorverwijst naar andere teksten. Dit principe is bedacht om informatie zo 'rijk' mogelijk te maken; wanneer een bepaald onderwerp zijdelings ter sprake komt in een bepaald artikel, kan voor meer informatie doorverwezen worden ('links') naar een andere HTML-pagina op…

Continue reading...

murb blog