Bereik meer met toegankelijkheid: inclusive design

Meer mensen bereiken, waarom dan niet alle mensen? Een paar weken geleden volgde ik een cursus van Peter van Grieken van Frozen Rockets. Hij wees ons er op dat 300.000 mensen in Nederland slechtziend of volledig blind zijn. Daarnaast zijn er bijna 700.000 mensen die kleurenblind zijn en dan hebben we 825.000 dyslectici en 1,5 miljoen laaggeletterden nog niet geteld. Doe je veel met video of geluid dan is het belangrijk om te weten dat er ook nog eens 1,3 miljoen mensen slechthorend of doof zijn. En dat naast 1,5 miljoen lichamelijk beperkten. Dat zijn 4 miljoen mensen met enige vorm van beperking (bron).

Screenshot van het project "Wayfinding for the blind", een onderzoek dat ik tijdens mijn studie (2006) mede had opgezet op de TU/e.

Het was schokkend om te zien dat zelfs grote sites als die van CoolBlue eigen…

Continue reading...

Webstandaarden

An article, posted more than 19 years ago filed in web, html, internet, standaarden, hypertext, validatie & toegankelijkheid.

In dit artikel zal getracht worden het duidelijk te maken waarom er webstandaarden zijn en waarom deze richtlijnen opgevolgd zouden moeten worden door informatie ontwerpers. Het web Als we het hebben over internet denken wij in de eerste plaats aan het World Wide Web (WWW). Het WWW bestaat nog niet eens zo lang, maar is een erg belangrijk medium geworden voor informatieverschaffing. Het WWW is een geheel van HyperText documenten. Dit zijn documenten die in staat zijn naar elkaar te verwijzen. Het World Wide Web is een geheel van documenten die geschreven zijn in een taal die HTML wordt genoemd, HyperText Markup Language.

HTML HTML is hypertext. Dit wil zeggen tekst die niet-lineair doorverwijst naar andere teksten. Dit principe is bedacht om informatie zo 'rijk' mogelijk te maken; wanneer een bepaald onderwerp zijdelings ter sprake komt in een bepaald artikel, kan voor meer informatie doorverwezen worden ('links') naar een andere HTML-pagina op…

Continue reading...

murb blog