Bad CSS in JS

An article, posted about 2 years ago filed in css, react, style, javascript, standards, simple, simplicity, npm, packages & coffeeandorange.

I tried to understand the argument made for styled components vs. ‘traditional’ CSS. But when reviewing these arguments I found out that they typically use bad code as proof for their point.

See e.g. the following SCSS code:

$blue = #5DBCD2;

@mixin button-styles($bg-color, $color) {
 background: $bg-color;
 color: $color;
 border: none;
 border-radius: 0.20em;
 &:hover{
   background: darken($bg-color, 6%);
   cursor: pointer;
 }
}

.button {
 @include button-styles(#ddd, black)
}

.button--primary {
 @include button-styles($blue, white)
}

To pair with a simple component along the lines of:

const Buttons = props => (
 
  Default
  Primary
 
)
export default Buttons

The suggested alternative is:

import themeVars from "myTheme"
import styled from "styled-components"
import { darken } from "polished"

const B...

Continue reading...

Management management

An article, posted about 11 years ago filed in applications, applicatie, cms, management, selectie & simple.

Op verzoek van een klant heb ik onlangs moeten werken met een vooraf, door de klant bepaald, content management systeem (CMS). Veel ervaring met 'grote' CMS'en had ik eerlijk gezegd niet, dus het leek mij ook wel weer interessant om het uit te proberen. Het gaat in dit geval om een middelgroot bedrijf waar ongeveer 100 medewerkers in dienst zijn. Het CMS dat zij graag geïmplementeerd zagen was Drupal. Blijkens de keuze van het Witte huis voor dit CMS, waarschijnlijk toch geen slecht CMS. Hoe dan ook, mijn ervaring met het Drupal CMS bleek een grote reclame stunt te zijn voor simpelere CMS'en. Nu ben ik al een week bezig met inrichten, om de defaults goed te krijgen. Maar waarom toch? Waarom zijn heeft het systeem niet gewoon goede defaults? En nee, ik zou dit betoog hier niet schrijven wanneer er geen idee bestaat van wat goed is.Het web is gebouwd op simpele technieken, die samen overigens erg complexe gehelen kunnen vormen. Maar in essentie is de techniek…

Continue reading...

murb blog