Upload filter

An article, posted almost 6 years ago filed in eu, filter & europa.

Ik maak mij als maker, zoals vele anderen, zorgen over Artikel 13 (en mindere mate Artikel 11) van de nieuwe Europese copyright richtlijn. Het kan weliswaar 'redelijk' geïnterpreteerd worden als een filter die je pas hoeft te hebben wanneer je opereert op grote schaal. Een handvat om een nieuwe YouTube (die overigens dergelijke filters ook zonder deze regeling reeds heeft geimplementeerd) te forceren om te voorkomen dat er massaal werken zonder toestemming worden verspreid. Maar wat is passend en evenredig? En wie legt wie de regels op. Mag ik mijn eigen fingerprintingsysteem bedenken?

Want de andere uitleg is dat je eigenlijk al een uploadfilter moet hebben zodra een auteursrechtenorganisatie je daartoe op basis van deze richtlijn en dit artikel dwingt. Voor een kleine(re) organisatie is een dergelijk juridisch gevecht niet te voeren, en daarmee brengt deze richtlijn enorm veel onzekerheden met zich mee voor startups. Een business model voor een site die werkt met user generate…

Continue reading...

murb blog