Upload filter

An article, posted 11 months ago filed in , & .

Ik maak mij als maker, zoals vele anderen, zorgen over Artikel 13 (en mindere mate Artikel 11) van de nieuwe Europese copyright richtlijn. Het kan weliswaar 'redelijk' geïnterpreteerd worden als een filter die je pas hoeft te hebben wanneer je opereert op grote schaal. Een handvat om een nieuwe YouTube (die overigens dergelijke filters ook zonder deze regeling reeds heeft geimplementeerd) te forceren om te voorkomen dat er massaal werken zonder toestemming worden verspreid. Maar wat is passend en evenredig? En wie legt wie de regels op. Mag ik mijn eigen fingerprintingsysteem bedenken?

Want de andere uitleg is dat je eigenlijk al een uploadfilter moet hebben zodra een auteursrechtenorganisatie je daartoe op basis van deze richtlijn en dit artikel dwingt. Voor een kleine(re) organisatie is een dergelijk juridisch gevecht niet te voeren, en daarmee brengt deze richtlijn enorm veel onzekerheden met zich mee voor startups. Een business model voor een site die werkt met user generate…

Continue reading...

European election 2009

An article, posted more than 10 years ago filed in , , , , , & .

A thought to take with you when you go out and vote for the European parliament: Last Saturday I read an interesting column by the Dutch writer Bas Heijne (through Google Translate) on the topic of Europe's state of affair (in Dutch). His argument can be summarized with the following quote, while referring to Rüdiger Safranski, from his column (translated):As global processes get more closely intertwined, things get ever more complex, so complex that they are intellectually too hard to understand. You have no overview, and yet you are forced to take a position.The message I distilled was (yes my mind works in mysterious ways): vote for parties that focus on future direction, not the processes that are needed to get there. Don't vote for parties that are only focussed on changing the process (e.g. "the European parliament should be more democratic", "we should vote for the leader of the parliament", "retreat from the EU"). Instead vote for parties that a…

Continue reading...

murb blog