Upload filter

An article, posted 11 months ago filed in , & .

Ik maak mij als maker, zoals vele anderen, zorgen over Artikel 13 (en mindere mate Artikel 11) van de nieuwe Europese copyright richtlijn. Het kan weliswaar 'redelijk' geïnterpreteerd worden als een filter die je pas hoeft te hebben wanneer je opereert op grote schaal. Een handvat om een nieuwe YouTube (die overigens dergelijke filters ook zonder deze regeling reeds heeft geimplementeerd) te forceren om te voorkomen dat er massaal werken zonder toestemming worden verspreid. Maar wat is passend en evenredig? En wie legt wie de regels op. Mag ik mijn eigen fingerprintingsysteem bedenken?

Want de andere uitleg is dat je eigenlijk al een uploadfilter moet hebben zodra een auteursrechtenorganisatie je daartoe op basis van deze richtlijn en dit artikel dwingt. Voor een kleine(re) organisatie is een dergelijk juridisch gevecht niet te voeren, en daarmee brengt deze richtlijn enorm veel onzekerheden met zich mee voor startups. Een business model voor een site die werkt met user generate…

Continue reading...

Waarom stoppen banken met het omzetten van rekeningnummers naar IBAN?

An article, posted about 5 years ago filed in , , , , & .

Vandaag kunnen we alleen nog maar IBAN nummers gebruiken, een paar weken geleden gingen ze bij de website overopiban.nl nog in de verdediging: "Op de sociale media zwelt de vraag aan waarom banken nou toch stoppen met het automatisch omzetten van rekeningnummers naar die lange IBAN’s." Precies. Ik heb ook meegedaan.

Ok, ze geven al aan dat er onbegrip is en dat er technisch geen reden is om te handhaven wat er nu al is. Behalve dus om de volgende redenen:

Allemaal één munt, allemaal één manier van giraal betalen

Drogreden natuurlijk. Allemaal een en dezelfde taal, allemaal nog maar één en hetzelfde salaris… zo kunnen we doorgaan. Vanzelfsprekend is standaardisatie op de achtergrond goed zodat er zonder veel moeite geld overgemaakt kan worden naar een ander land. Maar als ik mijn ouders om hun telefoonnummer vraag zeggen ze er ook geen…

Continue reading...

Privacy versus censuur?

An article, posted more than 5 years ago filed in , , , & .

Afgelopen dinsdag oordeelde het Europese hof dat "de exploitant van een internetzoekmachine verantwoordelijk is voor de door hem verrichte verwerking van persoonsgegevens die worden weergegeven op door derden gepubliceerde webpagina." En vervolgt: "Aldus kan, wanneer na een zoekopdracht op de naam van een persoon de resultatenlijst een koppeling weergeeft naar een webpagina die informatie over de betrokkene bevat, de betrokkene zich rechtstreeks tot de exploitant richten of, wanneer deze geen gevolg geeft aan zijn verzoek, tot de bevoegde autoriteiten om, onder bepaalde voorwaarden, deze koppeling van de resultatenlijst te laten verwijderen."

"Het hek is van de dam," zo luidt de reactie van velen die zich verzetten tegen iedere vorm van censuur. Want ondanks dat deze persoon hinder ondervond van zijn de gemakkelijk vindbare problematiek rondom zijn oude schuldproblemen, is het geen onwaarheid wat hi…

Continue reading...

murb blog