Technische schuld

An article, posted more than 2 years ago filed in , , , , , , , & .
Technische schuld

De software wereld zit vol met Engelse begrippen. “Technical Debt” is ook zo’n begrip. Maar wat is het?

Een dag geleden zag ik dit bericht waarin Technical Debt werd vergeleken met een continue slecht gestapeld Tetris spel. Een rake vergelijking: als je niet oppast wordt de technische structuur van een applicatie een stapeling op zichzelf oplosbare problemen, maar vormt het in z’n geheel een nagenoeg niet te redden constructie.

Maar waar hebben we het dan over?

Technische schuld wijkt af van financiële schuld. Om financiële schuld te maken moet je geld lenen van een ander. Technische schuld ontstaat doordat er geen tijd wordt gestoken in het goed op orde maken van de techniek. Zo is het een goede gewoonte om kritische zaken en/of zaken die erg foutgevoelig zijn in de applicatie te voorzien van automatische tests (“kan die rol wel/niet bij die gegevens?”, “gaat het ook goed als hier een negatief getal …

Continue reading...

Privacy versus censuur?

An article, posted more than 5 years ago filed in , , , & .

Afgelopen dinsdag oordeelde het Europese hof dat "de exploitant van een internetzoekmachine verantwoordelijk is voor de door hem verrichte verwerking van persoonsgegevens die worden weergegeven op door derden gepubliceerde webpagina." En vervolgt: "Aldus kan, wanneer na een zoekopdracht op de naam van een persoon de resultatenlijst een koppeling weergeeft naar een webpagina die informatie over de betrokkene bevat, de betrokkene zich rechtstreeks tot de exploitant richten of, wanneer deze geen gevolg geeft aan zijn verzoek, tot de bevoegde autoriteiten om, onder bepaalde voorwaarden, deze koppeling van de resultatenlijst te laten verwijderen."

"Het hek is van de dam," zo luidt de reactie van velen die zich verzetten tegen iedere vorm van censuur. Want ondanks dat deze persoon hinder ondervond van zijn de gemakkelijk vindbare problematiek rondom zijn oude schuldproblemen, is het geen onwaarheid wat hi…

Continue reading...

Leven op de pof.

An article, posted more than 9 years ago filed in , , , , , , , & .

Tophypotheken, mensen lenen te veel zonder rekening te houden met mogelijke prijsdalingen. Energiecrisis, de wereld verbruikt te veel zonder te betalen voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Crisis in de intensieve veeteelt, de dieren worden koste wat het kost nu ‘gezond’ gehouden… we leven teveel op de ‘pof’. Omdat we nu goed willen leven, in een groter huis dan we ons kunnen veroorloven, met de goedkoopste energie, en het goedkoopste vlees, verschuiven we problemen door naar de toekomst.In de IT wereld is dit eigenlijk niet anders. Programmeurs spreken
bijvoorbeeld over ‘technical debt’, de schuld die ze aangaan om op tijd te kunnen leveren door tijdelijk minder te investeren in het opleveren van goede, automatisch doorgeteste, code. Wanneer later ontdekte fouten moeten worden opgelost, of nieuwe functionaliteit moet worden
toegevoegd, komen hierdoor vaak fouten naar boven die er al veel langer in zaten, maar toevalligerwijs nooit aan het…

Continue reading...

murb blog