Hoe lang mag techniek ons nog in de weg zitten?

An article, posted almost 4 years ago filed in usability, ux, web, application, software, design, gebruiksvriendelijkheid, product, ontwerp, werknemers, erp, visie & waarom.

Hoe lang kunnen mensen nog gedwongen worden om gebruik te maken van slechte producten? Hoe lang mag techniek ons nog in de weg zitten? Hoe lang nog moeten werknemers gedwongen worden om gebruik te maken van software waar ze liever niet mee zouden werken.

Dankzij techniek is er zoveel veranderd in het leven van mensen. Natuurlijk is er veel te danken, in positieve zin, aan techniek. We kunnen sneller communiceren, gegevens uitwisselen, documenten doorzoeken. Maar voor veel werknemers is dit enkel theorie, want zij moeten dagelijks nog werken met apparaten die onlogisch werken, ongemakkelijk werken, frustrerend zijn, instabiel zijn. Zelfs vandaag de dag nog zijn er bedrijven die het durven 'oplossingen' te leveren die het werk moeilijker maken voor grote groepen mensen.

Waarom? Waarom wordt er bij de introductie van nog zo veel software geen rekening gehouden met alle betrokkenen? Waarom hoor ik dagelijks nog mensen klagen over falende kassa's, irritante e-mail systemen, zeer be…

Continue reading...

Waarom gaat de ERP installatie vaak mis?

Hoewel hierover veel geschreven is, is volgens Herb Krasner (2000) het grootste probleem dat de projecten veelal te groot en complex opgezet zijn. Hierdoor is het vaak onduidelijk of men bezig is met implementatie van software of het herinrichten van het bedrijfsproces. Terwijl volgens Krasner de meeste studies indertijd waren gericht op managementproblemen (denk aan o.a. beperkte integratie van de planning, slechte communicatie tussen mensen, een gebrek aan een formeel besluitsprocedure, een gebrek aan goede testcriteria en het negeren van eerder geleerde lessen uit eerdere implementaties) is het de vraag hoe deze management problemen voorkomen konden. Voor de hand liggende oplossingen zijn focus, teamwork, heldere scope, duidelijke business case, goede planning van training & support, waar mogelijk bestaande software slim aan te passen, een goede architectuur, doordacht pr…

Continue reading...

ERP systemen en gebruiksvriendelijkheid

Blader door een blaadje voor ondernemers en er staan advertenties in van bedrijven die ERP systemen aan de man brengen. ERP systemen, in goed Nederlands: enterprise resource planning. Mooi natuurlijk dat dat kan, maar is het voor een klein bedrijf nu wel echt een voordeel? Zit je als kleine organisatie niet straks gewoon met een complex en ongebruiksvriendelijk systeem waarbij alles weliswaar digitaal en centraal is opgeslagen, maar de productiviteit niet positief wordt beïnvloed? In dit artikel ga ik in op de gebruiksvriendelijkheid van ERP systemen, en waarom het zo belangrijk is om daar op te letten.

Deze post is een vervolg op een alweer drie jaar oude post over ERP, MKB en nut).

Redenen om een ERP systeem te installeren zijn allereerst het verbeteren van de efficiëntie, ten tweede betere integratie tussen systemen en afdelingen en ten derde het reduceren van risico door verminderde fouten en het bieden van actuele overzich…

Continue reading...

Dan had je maar niet...

An article, posted almost 10 years ago filed in gebruiksvriendelijkheid, privacy, gebruikers, software, it, Kennis, veiligheid, hacken, certificate & openssl.

Veel programmeurs zijn naast lichtelijk autistisch ook lichtelijk anarchistisch. Informatie moet vrij zijn, code het liefst openbaar, er moet gehackt kunnen worden en alsjeblieft geen centrale autoriteit. Maar hoe om te gaan met dat anarchistische resultaat, het internet?

Deels komt de anarchistische grondhouding van programmeurs voort uit de academische wereld waaruit de IT voortkomt en waarin beeldbepalende technologieën als het internet groot zijn geworden (nadat het door de Amerikaanse defensie was opgezet). Voor de vooruitgang is dit zeer goed geweest, juist dankzij het nagenoeg niet aanwezig zijn van belemmeringen en de continue uitwisseling van ideeën kon het internet onbegrensd groeien tot wat het nu is.

Wat gecreëerd is in een anarchistisch milieu gedraagt zich echter ook anarchistisch en zo zitten we nu met een internet dat op zich wel redelijk veilig kán zijn, maar wel alleen wanneer je om kunt gaan …

Continue reading...

Techniek & privacy

An article, posted about 10 years ago filed in gebruiksvriendelijkheid, vertrouwen, techniek, privacy, Firefox, plugin, e-mail, DuckDuckGo, vpn & ghostery.

Er wordt wel eens gezegd dat we steeds minder geven om privacy. Er wordt dan bijvoorbeeld verwezen naar wat we allemaal wel niet op het internet zetten. Hiermee worden dan vaak de sociale netwerken bedoeld waar veel wordt gedeeld. Maar het elkaar opzoeken in de weekenden wordt toch ook niet gezien als een signaal dat wij geen zin hebben in een eigen privé domein? De samenscholingen binnen sociale netwerken zijn zo diffuus en ongecontroleerd dat het meer vergelijkbaar is met spreken op een festival of evenement met vage bekenden dan een privé-setting waarin je echt jezelf kunt zijn. De meeste mensen zetten dan ook niet iets op dat internet (het sociale internet) dat ze niet willen delen (mijn posts zijn daarom ook standaard publiek, om gewoon alle illusie weg te nemen).

**Het internet is meer dan sociale netwerken. Soms is het een uitbreiding van onszelf (en slaan we onze gedachtes extern op in clouddiensten), andere keren een uitbreiding van onze levensruimte: publieke levens…

Continue reading...

Een beter e-mailprogramma voor Mac OS-X

An article, posted almost 12 years ago filed in gebruiksvriendelijkheid, mac, review, email, software, e-mail, os-x, mail.app & beoordeling.

De afgelopen tijd heb ik geëxperimenteerd met alternatieve e-mailprogramma's voor mijn Mac. Een alternatief dus voor Apple's eigen Mail.app. Ik stuur zo'n 30-40 mails per dag waarvan een groot deel naar Outlook gebruikers. En hier begon mijn frustratie: zij zien mijn mails niet zoals ze er uit horen te zien, sterker nog: delen vielen soms weg en de gebruikers ontvingen spookbijlagen (meer hierover later). Naast deze, en andere kleine frustraties en gewoon nieuwsgierigheid leidde er toe dat ik actief op zoek ging naar het beste e-mailprogramma.

Tijdens deze zoektocht heb ik mijzelf verplicht tot het daadwerkelijk gebruiken van de e-mailprogramma's in 'productie'. Dat was gelukkig niet zo lastig meer zoals het vroeger ooit was. Alle mail staat immers tegenwoordig op IMAP servers, en wordt niet langer 'definitief' gedownload vanaf (POP) servers (een Exchange-server forceer ik overigens actief in IMAP door gebruik te maken va…

Continue reading...

Een wachtwoordstrategie

An article, posted more than 12 years ago filed in gebruiksvriendelijkheid, usability, internet, password, KPN, wachtwoord, babydump, onthouden, geheugen & username.

De laatste melding van een lekke mand bij telecombedrijf KPN bleek toch gebaseerd te zijn op een misverstand. Het lek kwam van een slecht beveiligde site voor babyspullen. Toch bracht het wel een ander probleem aan het licht. Mensen hergebruiken wachtwoorden. Niet zo vreemd natuurlijk, want hoe moet je die toch allemaal onthouden? Er zijn zoveel sites die om een wachtwoord vragen. Veel meer dan je, als gewoon mens kan onthouden.

**Beveiligen is vaak een balans tussen gebruiksvriendelijkheid en veiligheid. Dus wat is wijs? Wat aanbevelingen: bedenk een wachtwoord voor onzin sites, gebruik verschillende wachtwoorden voor verschillende niveaus, verzin goede wachtwoorden, maak gebruik van wachtwoordbeheerders en gebruik waar mogelijk …

Continue reading...

Maatwerk gebruikerservaringen

An article, posted almost 13 years ago filed in gebruiksvriendelijkheid, crm, maatwerk, webwinkel, processen, concurrentie, klanten & saai.

Als alle webwinkels op hetzelfde script/software gebaseerd zijn, werken ze ook allemaal hetzelfde. Enerzijds misschien de droom van iemand die zich druk maakt over de gebruiksvriendelijkheid, anderzijds is de versaaiing van het online e-commerce landschap…

Als alle bedrijven hetzelfde, of een gelijkend, CRM pakket gebruiken… hoe echt verrassend kun je dan je klant nog benaderen?

Als alle bedrijven dezelfde proceswork-flows implementeren, hoeveel klantgerichter kun je dan nog worden dan je concurrentie?

Daarom is maatwerk zo verkeerd nog niet.

Continue reading...

Vele wegen leiden naar Rome...

Om precies te zijn zijn er oneindig veel mogelijke wegen die naar Rome leiden. Maar de weg die we het liefst nemen is de meest optimale. De snelste, de energie zuinigste misschien, of de mooiste, of één waar dit alles enigszins in balans is. Bij softwaresystemen is het niet anders. Er zijn oneindig veel manieren om software te schrijven waarmee een taak ondersteund kan worden. Afhankelijk van de wensen kan dit een zeer technisch hoogwaardige oplossing zijn waarbij alles automatisch gaat, een oplossing die een geweldige gebruikersinterface heeft, of een oplossing waarbij het meeste toch nog handwerk is.In mijn eerdere posts wekte ik misschien de indruk dat ik een tegenstander ben van  technische oplossingen. Dat ben ik niet. Ik geloof echter niet in techniek om de techniek. Spelling automatisch verbeteren, gewoon omdat het 'kan', 100 zoekopties aanbieden omdat dit de eigenschappen zijn die toevallig in de database zitten, dat is techniek om de techniek: gewoon, omdat het kan. Aa…

Continue reading...

Leven op de pof.

An article, posted about 14 years ago filed in crisis, design, duurkoop, gebruiksvriendelijkheid, gewenning, goedkoop, inefficiëntie, schuld & usability.

Tophypotheken, mensen lenen te veel zonder rekening te houden met mogelijke prijsdalingen. Energiecrisis, de wereld verbruikt te veel zonder te betalen voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen. Crisis in de intensieve veeteelt, de dieren worden koste wat het kost nu ‘gezond’ gehouden… we leven teveel op de ‘pof’. Omdat we nu goed willen leven, in een groter huis dan we ons kunnen veroorloven, met de goedkoopste energie, en het goedkoopste vlees, verschuiven we problemen door naar de toekomst.In de IT wereld is dit eigenlijk niet anders. Programmeurs spreken
bijvoorbeeld over ‘technical debt’, de schuld die ze aangaan om op tijd te kunnen leveren door tijdelijk minder te investeren in het opleveren van goede, automatisch doorgeteste, code. Wanneer later ontdekte fouten moeten worden opgelost, of nieuwe functionaliteit moet worden
toegevoegd, komen hierdoor vaak fouten naar boven die er al veel langer in zaten, maar toevalligerwijs nooit aan het…

Continue reading...

Invloed van presentatie op informatie-overdaad (overload)

An article, posted about 18 years ago filed in information, gebruiksvriendelijkheid, usability, informatie, overdaad, overload & presentatie.

Informatie-overdaad is het beschikbaar hebben van zoveel informatie dat een persoon de informatie of echt niet aan kan, of wordt overvallen door dit gevoel - Pearson Education Glossary, vert. 2005

De rol van informatie in onze maatschappij neemt steeds verder toe. Bij het maken van beslissingen is het hebben van de juiste informatie steeds belangrijker. Wanneer informatie slecht wordt gepresenteerd leidt dit tot verwarring. In het uiterste geval kan deze verwarring een consument er zelfs van weerhouden producten te kopen of diensten af te nemen. Dit is mijn reden waarom ik onderzoek naar informatie-overdaad zo belangrijk vind.

Informatie-overdaad kan ondermeer bestudeerd worden vanuit de complexiteit van de inhoud, de context (zoals de diversiteit van de keuze opties) en de presentatie vorm (b.v. grafisch of tabellarisch). Het doel van deze paper is het krijgen van inzicht in de rol van presentatie in het veroorzaken van informatie-overdaad. Hierbij zal ik aspec…

Continue reading...

murb blog