TL/DW: .css_day#ui-special

Yesterday I attended the CSS Day conference. This year only the first day, that focussed on designing user interfaces, less the building of it. Here are the key take aways for those who thought going through all slides is too long, or didn’t went.

Josh Clark - A.I. is your New Design Material

Josh urged designers to get feeling for the new design material called AI, the next big thing. We need to know what makes it different, the grain, and also know how we can use it for good. Design might have a seat at the board table, but they need to know how to align user considerations with business goals. More on AI and design by Josh Clark and more.

Steph Troeth - Behind the story

Storytelling used to be all the rage before mobile entered the scene, Steph recalls. Nevertheless, people prefer stories over plain lists of…

Continue reading...

Don't try to be more personal

An article, posted more than 5 years ago filed in persona, user experience, ux, persona's, design, ui, white, succes & experience.

Your persona's don't include someone who is visually impaired Your persona's are probably all white, or typically young and dynamic. None of your persona's went through a tragic event recently.

Be careful when creating emotional experiences for the lucky ones. You shouldn't congratulate everyone with another great year, and/or a better year to come. Don't try to be more personal than you can be.

See also this thread on persona's

Continue reading...

Getting started with Cypress - a modern frontend testing framework

An article, posted more than 5 years ago filed in ci, testing, frontend, ui, gui, javascript, npm, yarn & selenium.

Cypress is a new, open source integration test runner for modern JS applications (its development is sponsored by their online dashboard that allows you to record test-runs). It doesn’t require setting up Selenium, or other browser plugin, manually. Add it to your package.json and everything you need will be set up:

npm install cypress --save-dev

You can open even a GUI using:

./node_modules/.bin/cypress open

Alternatively, you can run the tests headless using the run command:

./node_modules/.bin/cypress run

Running the test will leave you with video recordings of what has been happening visually on the frontend for further review.

Ok. All nice, but you're right, these are tests running against a locally run server. So let's move the examples directory out of scope of the test runner:

mv cypress/integration/examples cypress/integration-examples

*(when exploring a new framework, I typically like …

Continue reading...

De principes van murb

Toelichting: Niet iedereen maakt applicaties op dezelfde manier. In de loop der jaren heb ik wat principes ontwikkeld waaraan ik mij probeer te houden wanneer ik oplossingen realiseer. Het zijn handvatten waaraan ik mijzelf probeer te houden. Ik hoop ook dat opdrachtgevers mij hieraan helpen herinneren mocht het, vergeef me, toch nodig zijn. Vandaar deze openbare declaratie.

Simpel

Ook het idee dat zaken veelal onnodig complex gemaakt worden? Het komt maar al te vaak voor dat IT-bedrijven oplossingen willen bouwen die geschikt zijn voor alles. Maar dat heeft een prijs: complexiteit. De software van murb is eenvoudig in het gebruik en ook nog eens goedkoper aan te passen aan jouw wensen.

De eindgebruiker staat centraal

Heb je het gevoel dat de gebruiker wordt vergeten bij lange lijsten met features? Er wordt door murb in de eerste plaats gewerkt aan gebruiksvriendelijke oplossingen. Met een duidelijke mens-machine-interactie en interactieontwerp achtergrond st…

Continue reading...

Waarom gaat de ERP installatie vaak mis?

Hoewel hierover veel geschreven is, is volgens Herb Krasner (2000) het grootste probleem dat de projecten veelal te groot en complex opgezet zijn. Hierdoor is het vaak onduidelijk of men bezig is met implementatie van software of het herinrichten van het bedrijfsproces. Terwijl volgens Krasner de meeste studies indertijd waren gericht op managementproblemen (denk aan o.a. beperkte integratie van de planning, slechte communicatie tussen mensen, een gebrek aan een formeel besluitsprocedure, een gebrek aan goede testcriteria en het negeren van eerder geleerde lessen uit eerdere implementaties) is het de vraag hoe deze management problemen voorkomen konden. Voor de hand liggende oplossingen zijn focus, teamwork, heldere scope, duidelijke business case, goede planning van training & support, waar mogelijk bestaande software slim aan te passen, een goede architectuur, doordacht pr…

Continue reading...

ERP systemen en gebruiksvriendelijkheid

Blader door een blaadje voor ondernemers en er staan advertenties in van bedrijven die ERP systemen aan de man brengen. ERP systemen, in goed Nederlands: enterprise resource planning. Mooi natuurlijk dat dat kan, maar is het voor een klein bedrijf nu wel echt een voordeel? Zit je als kleine organisatie niet straks gewoon met een complex en ongebruiksvriendelijk systeem waarbij alles weliswaar digitaal en centraal is opgeslagen, maar de productiviteit niet positief wordt beïnvloed? In dit artikel ga ik in op de gebruiksvriendelijkheid van ERP systemen, en waarom het zo belangrijk is om daar op te letten.

Deze post is een vervolg op een alweer drie jaar oude post over ERP, MKB en nut).

Redenen om een ERP systeem te installeren zijn allereerst het verbeteren van de efficiëntie, ten tweede betere integratie tussen systemen en afdelingen en ten derde het reduceren van risico door verminderde fouten en het bieden van actuele overzich…

Continue reading...

Click me! Click what?

An article, posted almost 11 years ago filed in design, interaction, affordances, norman, apple, action, ui, ios & gibson.

Well, iOS has gone flat. We've, as interaction designers/human-computer interaction-specialists, traditionally been taught that a button should look like a button. And as we heralded Apple for its great interaction design some tend to be a bit sceptic / pissed.

The idea that something you could click on should look like a button comes from the idea of affordances; a button should expose the affordance of click-ability (or tap-ability if you like). More or less like a chair exposes the affordance of sit-ability, like a lying tree trunk does.

Affordance is a concept introduced in human-computer interaction by Don Norman in the late eighties who derived it from James Gibson. Don Norman's original reading on the concept has been popularized quite a lot, whereas James Gibson's work hasn't (at least not in interaction design-schools). But Gibson's idea of affordance was quite different from Don Norman's simplification. Later Don Norman revised his original concept of affordance…

Continue reading...

murb blog