De principes van murb

Toelichting: Niet iedereen maakt applicaties op dezelfde manier. In de loop der jaren heb ik wat principes ontwikkeld waaraan ik mij probeer te houden wanneer ik oplossingen realiseer. Het zijn handvatten waaraan ik mijzelf probeer te houden. Ik hoop ook dat opdrachtgevers mij hieraan helpen herinneren mocht het, vergeef me, toch nodig zijn. Vandaar deze openbare declaratie.

Simpel

Ook het idee dat zaken veelal onnodig complex gemaakt worden? Het komt maar al te vaak voor dat IT-bedrijven oplossingen willen bouwen die geschikt zijn voor alles. Maar dat heeft een prijs: complexiteit. De software van murb is eenvoudig in het gebruik en ook nog eens goedkoper aan te passen aan jouw wensen.

De eindgebruiker staat centraal

Heb je het gevoel dat de gebruiker wordt vergeten bij lange lijsten met features? Er wordt door murb in de eerste plaats gewerkt aan gebruiksvriendelijke oplossingen. Met een duidelijke mens-machine-interactie en interactieontwerp achtergrond st…

Continue reading...

User vs usage friendly

An article, posted almost 8 years ago filed in interaction design, id, ux, design & gebruiksvriendelijk.

In English usability folks typically talk about user friendliness. Literally translated, user friendly translates in Dutch to "Gebruikersvriendelijk". In Dutch "Gebruikersvriendelijk", however, is used interchangeably with “Gebruiksvriendelijk” (see also: Taaladvies) which translates literally back to “usage friendliness”. Not too fast: these might be two different concepts after all.

  English Dutch User friendly / gebruikersvriendelijk 61,300,000 622,000 Usage friendly / gebruiksvriendelijk 5,930 250,000 Ratio 1 / 10.000 5 / 2

Table: Google’s frequency counts for the different languages

User friendly

User friendly is about being nice to the user. Making something user friendly may be about nice icons, nice words, nice visual design, but you can, strictly speaking, still be very friendly and not allow a user to accomplish a certain task.

Continue reading...

murb blog