When to use Modules / Concerns?

An article, posted 6 months ago filed in ruby, rails, ruby on rails, service, architecture, when to use & modules.

Whenever your model gets too heavy?

The easiest way to clean up your classes might be to create smaller, more concise methods. The next easiest way of tiding up your models is moving stuff to modules (whether they are 'Concerns' or not). Modules can then be included in the final classes. It will lead to a crowded list of methods exposed on these classes, for which alternative solutions exist (Presenters, Decorators), but if you shield off private methods nicely and have a consistent way of naming things, I wouldn't be too concerned about that. Note that having many modules used in only a single class might be a code smell: perhaps you're trying to do too much with that single class.

Concerns or Modules?

When you're using Rails, you can make use of Concerns. They offer a few advantages over traditional modules, so use it whenever you're bothering recreating the same behaviour using plain old ruby Modules. I prefer consistency, so if you've adopted Concerns, use con…

Continue reading...

De principes van murb

Toelichting: Niet iedereen maakt applicaties op dezelfde manier. In de loop der jaren heb ik wat principes ontwikkeld waaraan ik mij probeer te houden wanneer ik oplossingen realiseer. Het zijn handvatten waaraan ik mijzelf probeer te houden. Ik hoop ook dat opdrachtgevers mij hieraan helpen herinneren mocht het, vergeef me, toch nodig zijn. Vandaar deze openbare declaratie.

Simpel

Ook het idee dat zaken veelal onnodig complex gemaakt worden? Het komt maar al te vaak voor dat IT-bedrijven oplossingen willen bouwen die geschikt zijn voor alles. Maar dat heeft een prijs: complexiteit. De software van murb is eenvoudig in het gebruik en ook nog eens goedkoper aan te passen aan jouw wensen.

De eindgebruiker staat centraal

Heb je het gevoel dat de gebruiker wordt vergeten bij lange lijsten met features? Er wordt door murb in de eerste plaats gewerkt aan gebruiksvriendelijke oplossingen. Met een duidelijke mens-machine-interactie en interactieontwerp achtergrond st…

Continue reading...

murb blog