Het agile manifest

Ergens in de herst van 2010 ontekende ik ‘m ook, het agile manifesto:

  • Individuals and interactions over processes and tools
  • Working software over comprehensive documentation
  • Customer collaboration over contract negotiation
  • Responding to change over following a plan

In de geest ervan heb ik altijd gewerkt en wens ik te blijven werken. In deze serie verken ik de vier hoofdpunten met anecdotes uit de praktijk.

To stay agile

An article, posted more than 6 years ago filed in agile manifesto, agile, lean, train, testing & people.
To stay agile

When you don’t train and eat you grow fat. When you grow fat it’s hard to move fast and swiftly, to be agile. To stay lean many decide to train, but training costs effort.

You can have fun and hack around with your friends cq. colleagues (which is what “Individuals and interactions over processes and tools” seems to suggest), but if you just drink beer and have fun, responding to change will someday become hard. You run fat, how agile your weekends of hacking may seem.

The end-goal of agile software development is continuous and fast delivery of better software, no matter how you’d like to define that. But to stay agile requires training. Not only adding features (consuming feature-stories) but also continuously sharpening the tools that support the process, automate the process. Developing software that supports it to such extent that the process becomes a no-brainer. Hence, proper tooling over (manual) processes: automated tes…

Continue reading...

Schatten in een Agile wereld

An article, posted about 7 years ago filed in scrum, agile, complexiteit & agile manifesto.

Inschatten wat de kosten moeten zijn is lastig. Vaak wijzen mensen in een agile omgeving op de driehoek Scope, Resources en Schedule. Je kunt niet Scope (wat je bouwt), Resources (wat je ervoor nodig hebt) én Schedule (de planning) vastzetten. Wanneer je Scope en Schedule vastzet kun je er wellicht extra geld tegenaan gooien. Op eenzelfde manier kan er ook voor gekozen worden om juist de planning los te laten en/of de scope. Alle drie zaken zeker en vast gaat niet. Maar toch, we willen een idee: wat gaat het kosten en wanneer is ‘het’ (het geplande) af?

Planningspoker

Scrummers doen hun schattingen met het spelen van planningspoker. Deelnemers aan een planningssessie werpen kaarten op tafel waarmee ze uitdrukking geven aan hoe zwaar ze een taak achtten t.o.v. een referentietaak met kaarten die genummerd zijn volgens de Fibonacci(-achtige) reeks. De grotere getallen liggen verder uit elkaar en geven daarbij ook uitdrukking aan een grotere mate van onzekerheid.

Je ku…

Continue reading...

De principes van murb

Toelichting: Niet iedereen maakt applicaties op dezelfde manier. In de loop der jaren heb ik wat principes ontwikkeld waaraan ik mij probeer te houden wanneer ik oplossingen realiseer. Het zijn handvatten waaraan ik mijzelf probeer te houden. Ik hoop ook dat opdrachtgevers mij hieraan helpen herinneren mocht het, vergeef me, toch nodig zijn. Vandaar deze openbare declaratie.

Simpel

Ook het idee dat zaken veelal onnodig complex gemaakt worden? Het komt maar al te vaak voor dat IT-bedrijven oplossingen willen bouwen die geschikt zijn voor alles. Maar dat heeft een prijs: complexiteit. De software van murb is eenvoudig in het gebruik en ook nog eens goedkoper aan te passen aan jouw wensen.

De eindgebruiker staat centraal

Heb je het gevoel dat de gebruiker wordt vergeten bij lange lijsten met features? Er wordt door murb in de eerste plaats gewerkt aan gebruiksvriendelijke oplossingen. Met een duidelijke mens-machine-interactie en interactieontwerp achtergrond st…

Continue reading...

Agile is dood, leve agility!

An article, posted almost 8 years ago filed in agile manifesto, agile, manifest, werkwijze, video, dave thomas, flexibel & proces.

Niet lang nadat ik een eerste post had geschreven in mijn miniserie over het agile manifesto kwam ik een talk tegen van Dave Thomas, een van de opstellers van het manifest voor agile software ontwikkeling, die verklaarde dat Agile dood is.

TLDW (too long, didn't watch); Agile is geen zelfstandig naamwoord, dus 'Agile Manifest' is sowieso een raar begrip, maar het verkoopt lekker. Agile wordt verkocht als een kant en klaar pakketje wijsheden dat je gemakkelijk kunt implementeren met behulp van (goed betaalde) experts. Deze wijsheden worden gepresenteerd als universeel (iets dat geen enkele regel is). Probeer daarentegen altijd stapsgewijs je proces, product, project (… eigenlijk alles) verder te optimaliseren volgens het enige universele stappenplan dat er is:

  1. Weet waar je je bevind
  2. Neem een klein stapje naar je doel …

Continue reading...

Mensen boven procedures

An article, posted about 8 years ago filed in agile manifesto, agile, manifest, werkwijze & excel.

"Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen," zo schrijft het Agile Manifesto voor. Maar waarom hebben zoveel bedrijven dan nog steeds urenregistratie systemen die niet werken? Waarom houden we allemaal zaken bij over de tijdsinvestering in een feature terwijl de voortgang er niet anders van wordt? Mensen zijn écht belangrijker.

De voortgang bewaken is belangrijk. De kosten onder controle houden ís belangrijk. Ga echter niet voorbij aan het primaire tastbare, en dus ook meetbare, resultaat waar de meeste medewerkers in je organisatie aan werken: het eindproduct. Stop met geloven dat je zeker weet wanneer iets precies af zal zijn, want geen ontwikkelaar kan in uren schatten. Schat grof in story points (of complexiteitspunten) en meet de snelheid en kosten van de realisatie op basis van afgeronde onderdelen.

Helaas, ook bij organisaties die aan een agile-variant zeiden te doen heb ik het maar al te vaak mis zien gaan. Blijkbaar blijft de aantr…

Continue reading...

murb blog