Mensen boven procedures

An article, posted more than 3 years ago filed in , , , & .

“Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen,” zo schrijft het Agile Manifesto voor. Maar waarom hebben zoveel bedrijven dan nog steeds urenregistratie systemen die niet werken? Waarom houden we allemaal zaken bij over de tijdsinvestering in een feature terwijl de voortgang er niet anders van wordt? Mensen zijn écht belangrijker.

De voortgang bewaken is belangrijk. De kosten onder controle houden ís belangrijk. Ga echter niet voorbij aan het primaire tastbare, en dus ook meetbare, resultaat waar de meeste medewerkers in je organisatie aan werken: het eindproduct. Stop met geloven dat je zeker weet wanneer iets precies af zal zijn, want geen ontwikkelaar kan in uren schatten. Schat grof in story points (of complexiteitspunten) en meet de snelheid en kosten van de realisatie op basis van afgeronde onderdelen.

Helaas, ook bij organisaties die aan een agile-variant zeiden te doen heb ik het maar al te vaak mis zien gaan. Blijkbaar blijft de aantrekkelijkheid van het hulpmiddel toch té groot, ondanks de valse beloftes die eruit voortkomen. Wellicht geeft het een gevoel van controle hebben terwijl er slechter gecommuniceerd wordt. Steek liever tijd in het in de gaten houden van alle stake holders (mensen) en hun ideeën in plaats van een project te managen vanuit Excel.

Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en hulpmiddelen”

Dit is een artikel in een een serie over het agile manifesto.

Op de hoogte blijven?

Maandelijks maak ik een selectie artikelen en zorg ik voor wat extra context bij de meer technische stukken. Schrijf je hieronder in:

Mailfrequentie = 1x per maand. Je privacy wordt serieus genomen: de mailinglijst bestaat alleen op onze servers.