Agile is dood, leve agility!

An article, posted more than 3 years ago filed in , , , , , , & .
Agile is dood, leve agility!

Niet lang nadat ik een eerste post had geschreven in mijn miniserie over het agile manifesto kwam ik een talk tegen van Dave Thomas, een van de opstellers van het manifest voor agile software ontwikkeling, die verklaarde dat Agile dood is.

TLDW (too long, didn't watch); Agile is geen zelfstandig naamwoord, dus 'Agile Manifest' is sowieso een raar begrip, maar het verkoopt lekker. Agile wordt verkocht als een kant en klaar pakketje wijsheden dat je gemakkelijk kunt implementeren met behulp van (goed betaalde) experts. Deze wijsheden worden gepresenteerd als universeel (iets dat geen enkele regel is). Probeer daarentegen altijd stapsgewijs je proces, product, project (… eigenlijk alles) verder te optimaliseren volgens het enige universele stappenplan dat er is:

  1. Weet waar je je bevind
  2. Neem een klein stapje naar je doel …

Continue reading...

'Embedding' QuickTime

An article, posted more than 16 years ago filed in , , , , , & .

There seems to be a problem with embedding quicktime video when XHTML strict is being used. Solving our problem with the <embed>-tag is no option. But do we have, to have quicktime working on (@ Windows machines) for IE as well as Mozilla users, to use non-validating code, or work with javascript workarounds?Update: More up to date information on this matter can be found on age's site. Embedding Quicktime video is not as easy for a webdesigner as one would guess. Simply using the <object>-tag following the rules set by the w3c doesn't work (for Mozilla it does, but not for IE).I try using the data tag for referring to the original content, and the type attribute for assigning the right mimetype.

	<object data="test.mov" type="video/quicktime" style="width:380px;  height:285px;">   
		   <p>Error Text or alternative object, or alternative  image...</p>
  </object>
	
	Result: (Mozilla wor...

Continue reading...

murb blog