To stay agile

An article, posted more than 2 years ago filed in , , , , & .
To stay agile

When you don’t train and eat you grow fat. When you grow fat it’s hard to move fast and swiftly, to be agile. To stay lean many decide to train, but training costs effort.

You can have fun and hack around with your friends cq. colleagues (which is what “Individuals and interactions over processes and tools” seems to suggest), but if you just drink beer and have fun, responding to change will someday become hard. You run fat, how agile your weekends of hacking may seem.

The end-goal of agile software development is continuous and fast delivery of better software, no matter how you’d like to define that. But to stay agile requires training. Not only adding features (consuming feature-stories) but also continuously sharpening the tools that support the process, automate the process. Developing software that supports it to such extent that the process becomes a no-brainer. Hence, proper tooling over (manual) processes: automated tes…

Continue reading...

Wat blijft er over van de Toyota way?

An article, posted almost 11 years ago filed in , , , , , , , , , & .

Veel genoemd in de Agile wereld is de zgn. 'Toyata way'. Het is dan ook enigszins schrijnend te lezen dat het zo slecht gaat met Toyota. Want eigenlijk hoop je, als Agile minded persoon, dat het goed gaat, ongeacht crisis, met bedrijven die inspirerend zijn voor de manier van werken zoals jij dat doet. Toyota zou toch mean lean moeten zijn t.o.z. van de concurrentie? Het over het algemeen erg conservatieve The Free Republic (ik vond het ook maar via Google ;) ) kwam met een, naar ik kan beoordelen, aardig inzicht in de situatie van Toyota. Toyota is niet mean t.o.z. van zijn werknemers.

Vanuit een Angelsaksisch-perspectief is dit niet echt gunstig, want flexibel werknemers in en uit het bedrijf kunnen zetten lijkt financieel gunstig (en lean). Maar de Toyota way heeft op de langere termijn wel bewezen dat er wel degelijk iets te zeggen valt voor een lange termijnscontract met de werknemer. De werknemers leren zichzelf managen, en processen zelf te sturen naar verhoogde …

Continue reading...

murb blog