Upload filter Geachte Europees parlementslid

An article, posted 11 months ago filed in , & .

Ik maak mij als maker, zoals vele anderen, zorgen over Artikel 13 (en mindere mate Artikel 11) van de nieuwe Europese copyright richtlijn. Het kan weliswaar ‘redelijk’ geïnterpreteerd worden als een filter die je pas hoeft te hebben wanneer je opereert op grote schaal. Een handvat om een nieuwe YouTube (die overigens dergelijke filters ook zonder deze regeling reeds heeft geimplementeerd) te forceren om te voorkomen dat er massaal werken zonder toestemming worden verspreid. Maar wat is passend en evenredig? En wie legt wie de regels op. Mag ik mijn eigen fingerprintingsysteem bedenken?

Want de andere uitleg is dat je eigenlijk al een uploadfilter moet hebben zodra een auteursrechtenorganisatie je daartoe op basis van deze richtlijn en dit artikel dwingt. Voor een kleine(re) organisatie is een dergelijk juridisch gevecht niet te voeren, en daarmee brengt deze richtlijn enorm veel onzekerheden met zich mee voor startups. Een business model voor een site die werkt met user generated content werkt is dus niet te meer te maken, of er moet bij voorbaat al vanuit worden gaan dat er een technisch zeer complexe upload filter gemaakt moet worden.

Het maken van een uploadfilter is complex, en vereist veel reken- en opslagkracht. Bedrijven die nog in een startup fase zitten moeten veelal goed naar de uitgaven kijken. In de praktijk zal een dergelijke verplichting ertoe leiden dat uploaden technisch wordt uitbesteed aan één van de grotere marktpartijen (Google, Facebook, wellicht dat Amazon met een speciale dienst hiervoor komt) die reeds dergelijke filters geïmplementeerd hebben, waarbij de content vervolgens weer bij de veelal Amerikaanse tech-bedrijven ligt.

Wie bepaalt er immers wat passend en evenredig is?

Ik vraag mij af: Kan de markt hier niet gewoon haar werk doen? Zodra er een verplichting is tot het hebben van een duidelijk contactpunt waar copyright schendingen gerapporteerd kunnen worden zal automatische rapportering en herkenning op een gegeven moment economisch het meest verstandige zijn. Of misschien zijn er slimmere oplossingen te bedenken.

Hoe dan ook, ik zou zeer graag duidelijkheid hebben over de consequenties van deze machtsversterking voor auteursrechthebbenden. Anders wordt het beginnen van een recepten-website, een online-platenlabel, generiek communicatie platform, simpelweg te risicovol om nog in Europa te beginnen.

Op de hoogte blijven?

Maandelijks maak ik een selectie artikelen en zorg ik voor wat extra context bij de meer technische stukken. Schrijf je hieronder in:

Mailfrequentie = 1x per maand. Je privacy wordt serieus genomen: de mailinglijst bestaat alleen op onze servers.