Computer says yes

An article, posted more than 6 years ago filed in , , , , , , , , , & .

Al weer 7 jaar geleden liet Robert Dijkgraaf in Zomergasten zien hoe alles weer uit van alles bestaat. Kleine onderdelen die samen weer grotere gehelen vormen die samen weer nog grotere gehelen vormen en zo verder, en terug. Hij illustreerde dit aan de hand van een alweer 30 jaar oud filmpje: powers of 10.

Powers of 10: Van 100 tot 1024 naar 10-14

Op hun eigen schaal lijken alle onderdelen waaruit iets bestaat weer mooie afgeronde dingen. En op een afstand lijken al deze onderdelen ook nog eens perfect samen te hangen.

Integrated Circuit (public domain image)

Ook in ontworpen zaken zie je dergelijke herhaling en samenhang. Een chip lijkt in detail wel een metropool. En de printplaat waarop deze bevestigd zit eveneens. En in een echte metropool bevinden zi…

Continue reading...

Zijn de systemen klaar voor generatie Y en Z?

Generatie Y & Z, de generaties van mensen die na 1980 is geboren is, is inmiddels gearriveerd op de arbeidsmarkt. Nu misschien nog in overzichtelijke getale, straks kan er niet meer om de typische gedragingen van deze generaties heen gedraaid worden. Dit heeft gevolgen voor het bedrijfsleven en de systemen waar zij mee werken. De mensen van na 1980 zijn goed in het werken met technologie, maar zijn daarnaast veeleisend en misschien wel verwend in hun opstelling ten opzichte van 'hoe de dingen nu eenmaal zijn'. Iets voor lief aannemen doen zij niet meer. De generatie die opgegroeid is met grafische computer interfaces heeft leren communiceren met redelijk goed ontworpen communicatiemiddelen en zullen daarom niet accepteren dat communicatie in het bedrijfsleven vaak loopt via slecht ontworpen en inefficiënte systemen. Ik benadruk: niet accepteren. Waar eerdere generaties de gekozen systemen voor lief aannamen kan van de nieuwere generaties protest worden verwacht… of ze werken e…

Continue reading...

murb blog