Een elitair nieuw jaar!

An article, posted more than 6 years ago filed in nieuwjaar, rede, elite, vertrouwen, verantwoordelijkheid, fatsoen, idealen & fake news.
Een elitair nieuw jaar!

Elite. Je kunt er een pesthekel aan hebben. Je kunt ze negeren. Je kunt ze adoreren. Of het cliché ervan nadoen (denkend aan Thierry*).

*Thierry is eigenlijk ook best wel elite. Thierry is een van de 150 mensen die niet zozeer uitverkoren is, maar toch wel verkozen. Mij nog niet overkomen.

Ok. Elite. Onlangs werd ik er op gewezen dat #jesuiselite. Werkelijk? Wikipedia zegt:

> Elite een kleine groep in een maatschappij, met buitengewone kwalificaties of privileges, waardoor zij op een bepaald vlak de hoogste positie inneemt. Zo kan er sprake zijn van onder meer politieke, militaire, economische en culturele elites.

[Uitsnede Schuttersmaaltijd ter viering van de Vrede van Munster, Bartholomeus van der Hels…

Continue reading...

Nieuwjaarsrede 2005

An article, posted more than 19 years ago filed in nieuwjaar, rede, politiek, fjord, 2005, idealen, studie & angst.

Einde 2004. Wie had verwacht dat een ramp zoals deze zich 2de kerstdag in Azië voordeed zou kunnen gebeuren. Uit het niets een golf die op moment van schrijven 125.000 mensen heeft vermaakt tot niets meer dan herinneringen. Een zwaar, triest slotakkoord van een jaar dat toch al weinig mensen vrolijk heeft doen stemmen. Mensen buiten Nederland wel te verstaan. Wij in Nederland maakten ons druk om futiliteiten.Het hele jaar draaide hier voornamelijk om angst, overigens iets wat ons in het het jaar 2003 ook al niet vreemd was. Van angst voor terrorisme tot angst voor een mindere financiële situatie. Angst voor werkloosheid, angst voor gebouwen waar eenzelfde God wordt aanbeden als tijdens het ochtendgebed op toch nog vele basis- en middelbare-scholen. Op een of andere manier vergaat angst gelukkig altijd. 'Als je er maar lang genoeg aan blootgesteld wordt vergaat het wel,' is mijn mogelijk te bekrompen idee over angst. Hoe dan ook, angst vergaat. Mogelijk zijn mensen si…

Continue reading...

Nieuwjaarsrede 2004

An article, posted more than 20 years ago filed in nieuwjaar, rede, politiek, informatie, 2005, grenzen, berekenen, idealen & studie.

“Een gelukkige kerstvakantie heb ik u dit jaar niet toegewenst, net zoals ik heb nagelaten u een goed uiteinde te wensen. Naar het schijnt zou ik nog tot Drie Koningen (6 januari) de mogelijkheid hebben om u een gelukkig nieuwjaar te wensen. Verder hoop ik u nu te mogen verblijden met de, nu al bijna traditie geworden, murb's jaarwisselingsboodschap (of hoe het dan ook de voorgaande jaren heeft mogen heten…). Bij deze wens u in ieder geval eerst alvast een gelukkig nieuwjaar!

Vorig jaar zal ik het waarschijnlijk vooral hebben gehad over de oorlog(en) in het midden oosten, die nu 'over' zijn. Ik heb 2 maal op de dam gestaan om tegen de onlangs 'afgeronde' oorlog te protesteren. Maar hielpen deed het niet. Demonstreren heeft ook geen zin, is mij verteld. Onze volksvertegenwoordigers die democratisch zijn verkozen hebben ertoe besloten. Ik slaap ook liever vier jaar lang.

Was het maar waar, dat ik vier jaar lang kon slapen. Voor mij persoonlijk was het nogal een dru…

Continue reading...

murb blog