Zodat de overheid weer een autoriteit kan worden

Net na het losbarsten van het mediageweld rond Wikileaks eind vorig jaar  concludeerde ik dat ik de ethiek van de hackers achter Wikileaks duidelijk vond (informatie moet vrij zijn) en dat deze mij daarom aansprak. Ik waardeer het nog steeds vanuit een soort ‘Occam’s razor’ redenering: simpele verklaringen zijn te prefereren boven ingewikkeldere verklaringen. In de argumenten van Wikileaks tegenstanders vond ik vooral cirkelredeneringen vanuit angst en conservatisme; geen duidelijke uitleg hoe een verandering naar een meer open samenleving echt slecht zou kunnen zijn. In een normale toestand is informatie vrij toegankelijk. Het wil immers vrij zijn: dat is wel bewezen met het Wikileaks schandaal. Informatiestromen beperken kost moeite, het vrijgeven niet. Één argument bleef echter voor mij nog enigszins hout snijden: dat is dat het de besluitvorming kan vertragen als iedereen al op ieder moment overal vanaf kan weten.Bij grote openbaringen is het vaak het geval dat het ech…

Continue reading...

Nieuwjaarsrede 2005

An article, posted almost 15 years ago filed in , , , , , , & .

Einde 2004. Wie had verwacht dat een ramp zoals deze zich 2de kerstdag in Azië voordeed zou kunnen gebeuren. Uit het niets een golf die op moment van schrijven 125.000 mensen heeft vermaakt tot niets meer dan herinneringen. Een zwaar, triest slotakkoord van een jaar dat toch al weinig mensen vrolijk heeft doen stemmen. Mensen buiten Nederland wel te verstaan. Wij in Nederland maakten ons druk om futiliteiten.Het hele jaar draaide hier voornamelijk om angst, overigens iets wat ons in het het jaar 2003 ook al niet vreemd was. Van angst voor terrorisme tot angst voor een mindere financiële situatie. Angst voor werkloosheid, angst voor gebouwen waar eenzelfde God wordt aanbeden als tijdens het ochtendgebed op toch nog vele basis- en middelbare-scholen. Op een of andere manier vergaat angst gelukkig altijd. 'Als je er maar lang genoeg aan blootgesteld wordt vergaat het wel,' is mijn mogelijk te bekrompen idee over angst. Hoe dan ook, angst vergaat. Mogelijk zijn mensen si…

Continue reading...

murb blog