Nemawashi Ontstaan vanaf de werkvloer.

An article, posted more than 11 years ago filed in , , , , , , , & .

Kort voorwoord: sommige ideeën moet op gebroed worden. Deze post lag er ook al een tijdje. Maar het is tijd voor publicatie. Misschien dat meer mensen er op door kunnen broeden. Het is geen ‘af’ product, geen implementatie handleiding, geen nieuwsfeitje of eigenaardigheidje, maar een idee, dat op z’n best inspireerd…

Alweer een tijdje geleden, maar helaas ben ik vergeten waar (verdorie, waar is mijn ‘Google History’ voor offline gebruik?), las ik een artikel over een ontwerper, of architect, die Nederland al geruime tijd had verlaten en momenteel werkzaam was in Japan. Een opvallend cultuurverschijnsel werd door hem opgemerkt: nemawashi.

Nemawashi verteld ons dat -ik hoop dat ik hier niet te kort door de bocht ben- in plaats van de directeur direct te overtuigen van je idee, dat je  eerst de mensen onder de leidinggevende (je collega’s) dient te overtuigen van de kwaliteiten van je plan. Wanneer je het idee daarna voorlegt aan de leidinggevende is de organisatie onder hem reeds overtuigd van de aan hem voorgelegde verandering. Impliciet wordt aangenomen dat iets dat de goedkeuring van de werkvloer heeft gekregen, een goed idee is. Een fiat geven, en de invoering zou kunnen beginnen.

Door het bottom up proces Nemawashi hoeft de werkvloer niet nog eerst overtuigd, noch begeleid, te worden, wanneer veranderingen door gevoerd moeten worden… iets wat in een top down proces een normale gang van zaken is.

Onlangs kregen wij de vraag voorgelegd of wij ook konden bijstaan in het organiseren van de mensen achter een website. Eigenlijk een ‘top’ beslissing, een die komt vanuit de directiekamer. Wanneer je een moderne website wilt, dient de website immers te leven. Wanneer jij als opdrachtgever wil dat klanten een community vormen rondom jou, dan dien je er ook voor te zorgen dat de medewerkers van jouw bedrijf hierin meegaan: ook medewerkers dienen te participeren in de community.

Wanneer je werkt met een top-down benadering kost het over het algemeen veel moeite om de werkvloer mee te krijgen met grote opgelegde veranderingen. En de kans is groot dat je iemand dient in te schakelen die de verandering bewerkstelligd, euh begeleidt. Dat is jammer. Want hoe lang houden werknemers hun enthousiasme vol bij ideeën waar volgens hen het nut van ontbreekt, of die voor hen te moeilijk zijn in te passen binnen hun oorspronkelijke workflow?

Want zou het niet veel mooier zijn wanneer voor een bottum-up benadering was gekozen, waarbij de werknemers de site zelf dragen?

Natuurlijk vereist een dergelijke aanpak een zorgvuldige begeleiding, om draagvlak te creëeren dien je de gehele organisatie te betrekken, maar het moet niet eindigen in chaos. Door je in de ontwikkeling van de site flexibel op te stellen tegenover de gehele organisatie, keuzes te verantwoorden en werknemers er bij te betrekken, en respect te tonen voor een ieder die een onderbouwd kritisch geluid laat horen, stel je mensen in staat het online-gezicht van het bedrijf eigen te maken. Een gezicht dat past bij het bedrijf, bij de mensen die erbij werken.

Deze post verscheen eerder, in iets andere vorm, op The Bean Blog

Op de hoogte blijven?

Maandelijks maak ik een selectie artikelen en zorg ik voor wat extra context bij de meer technische stukken. Schrijf je hieronder in:

Mailfrequentie = 1x per maand. Je privacy wordt serieus genomen: de mailinglijst bestaat alleen op onze servers.