Op meer kennis!

An article, posted about 4 years ago filed in nieuwjaar, rede, nieuwjaarsrede, ikea, traditie, pvv, klimaatverandering, rechten, gender & equality.
Op meer kennis!

Dit is er weer één in de serie van murb’s nieuwjaarsredes ;)

Als ik aan de toekomst denk, overkomt mij een vreemd soort gevoel. Enerzijds gaat het mij goed af. Ik heb de allerliefste vriendin en beschik over tal van mogelijkheden en vrijheden. Anderzijds voelt het alsof het nog even flink fout zal gaan. Al lijken de prognoses allemaal weer de gunstige kant op te gaan, er hangt een zweem van onzekerheid over.

Want is deze economische opleving niet allemaal gebaseerd op die kwantitatieve versoepeling waardoor er veel goedkoop geld beschikbaar is gekomen voor banken om uit te lenen? Die extreem lage rente die de huizenprijzen weer tot recordhoogtes heeft doen laten stijgen (en zo de huizenbezitters weer (voor nu?) uit het slop trekt (en het ‘logisch’ maakt dat de huren navenant stijgen))? En hoe gaat dat straks als ook Europa wordt geregeerd door rechts-extremisten, zoals Geert Wilders en Le Pen? Wordt er dan nog wel werk gemaakt van e…

Continue reading...

2016: Een betere wereld...

An article, posted about 5 years ago filed in nieuwjaar, rede, nieuwjaarsrede, milieu, ikea & politiek.

Gelukkig dit jaar weer (alsof jullie nog niet genoeg meningen hebben te verwerken), zoals vanouds, op de enige juiste christelijke valreep: 6 januari, de dag waarop de drie wijzen uit het oosten het lieve kleine kinderke kwamen bezoeken. Ik kom ook uit het oosten. Maar daar wil ik weinig mee zeggen. De jaarlijkse nieuwjaarsrede van 2015!

Niet alles waar we invloed op hebben, kunnen we overzien. Soms leidt dat tot het idee dat zaken té groot zijn om nog invloed op uit te kunnen oefenen. Verkiezingen worden genegeerd onder het mom dat een stem toch niet uitmaakt. Protesteren zou geen zin hebben. En het liken of sharen van dat ene berichtje al helemaal niet. Wanneer ik aan het einde van de dag naar het oud-plastic inzamelpunt loop met een klein tasje oud-plastic en ik over de straten de plastic tasjes van de dagmarkt zie dwarrelen denk ik ook wel eens…

We zeggen wel dat de maatschappij individualistisch is geworden, maar als we z…

Continue reading...

Kitsch as in Instagram

An article, posted about 9 years ago filed in aging, ikea, effects, photo, digital, nice, instagram, polaroid, nostalgia, kitisch, wear, worn, look, vocoder, fx, fake & hipstamatic.

I don't like Instagram (or Hipstamatic for that matter) — the I turn your photo into something into a more romantically-worn-image-app. Yes, it looks nice. Don't we all love the atmosphere of a Polaroid, but c'mon. Digitally recreated is kitsch! Fake authenticity. And so many are buying it.

No, I don't really mind that Instagram is destroying bits by applying filters and reducing the camera's output from 5MP to a .5MP pic, nor that they are forcing you into (yet another) social network. But when Chris Brogan asked whether “instagram makes you a better photographer?”, i turned a little sick. To me that is like asking whether a vocoder make you a better singer. Or a better analog…

Continue reading...

Zoals de waard is... (nieuwjaarsrede 2009)

An article, posted about 12 years ago filed in trust, nieuwjaar, rede, personal, communication, ikea, vertrouwen & zekerheid.

Zoals de waard is, vertrouwt hij zijn gasten.Neen, geen wrok te bekennen. Nog niet in ieder geval. Alles gaat goed. Ik huur een huisje samen met mijn vriendinnetje, in onze tuin staat een boompje, en onze buren hebben een beestje, die graag over onze glad gelakte vloer komt. Maar wat gebeurd er om ons heen? Hypotheek problemen in de VS wordt de huizencrisis, wordt vervolgens bankencrisis aldaar, wordt wereldwijde economsiche crisis… en nu zitten we, in wat heet, een vertrouwenscrisis. Maar we weten toch eigenlijk al veel langer, dat we in een vertrouwenscrisis zitten.Het 'volk' vertrouwt immers de overheid niet (linkse lui, lullen maar niet doen), de regering vertrouwt de bevolking niet (wet bewaarplicht telecommunicatiegegevens, almaar toenemende aantal camera's op straat, anti-terrorisme wetgeving). De mensen vertrouwen de bedrijven niet meer (de rechtsbijstandsverzekering is de sterkst in populariteit stijgende verzekering, en aanbod van allerhande aanko…

Continue reading...

Nieuwjaarsrede 2006

An article, posted about 15 years ago filed in nieuwjaar, rede, ikea, doelen, modder, oorzaak_gevolg, tsunami & vrede.

Beter laat dan nooit. In iedergeval sinds 2002 is deze boodschap-rond-jaarwisseling een terugkerend fenomeen. Ook afgelopen jaarwisseling kon dus niet achter mij gelaten worden zonder te worden begeleidt door een nieuw schrijven.Toen ik begon met nadenken over 2005 was het voor mij lastig om iets te bedenken wat mij nou echt heeft kunnen opwinden. Persoonlijk was er voor mij natuurlijk de start van een nieuwe studie, zoals reeds eerder gemeld Human Technology Interaction. Met deze opleiding en mij gaat het tot dusverre allemaal goed. Op de stijl of inhoud van deze boodschap zal deze wetenschappelijke opleiding echter geen invloed hebben. Verwacht niets minder dan onbeheerste retoriek van het murbiaanse kamp!Als er dan toch een omschrijving voor de wereld in 2005 zou moeten worden gegeven dan is het volgens mij wel modderjaar. Op te ruimen modder van de Tsunami, opgeworpen modder van Katrina en co. en doorgemodder door gevestigde partijen.Behalve modderstrom…

Continue reading...

murb blog