Mac OS-X Lion and the stuff I like

An article, posted almost 8 years ago filed in , , , , , , , , , , , , , & .

I got asked: “So what do you think?” Here’s my opinion after 1.5 days of working with it.

Gestures for spaces and etc.

I never used the dashboard, spaces etc. But now its easy. Not an upgraded function key to press, or some key combo, but a nice gesture: a three finger slide to the left, a three finger slide to the right… yeah. Just have a peek at the right most widgets of the dashboard, and release, defaulting to where you were. I like. Switching between Windows in a VM is now also a lot easier: my VM (VirtualBox) disables Cmd+Tab when you enter the VM, as most other key combinations, but the three finger swipe still works.

Not having to think about saving files anymore

It doesn’t work yet for all apps, but its easy to get addicted to I guess: close a text editor and no dialogs anymore asking me whether I wanted to save what i just typed. Actually, this was the primary reason I downloaded the upgrade. I’ve lost too much work during the years. Sadly, it is somet…

Continue reading...

Over privé kamertjes

An article, posted almost 10 years ago filed in , , , , & .

Om de zoveel tijd wordt ons weer gevraagd om een "mijn punt iets punt nl"… een 'persoonlijke' portal voor alle, bij voorkeur relevante, informatie die zich bevind op de www punt iets punt nl. Naast de hoofd site moet er voor geregistreerde gebruikers een speciale privé portaaltjes komen waar ze allerlei 'handige', 'leuke' dingen kunnen doen, die voor gewone gebruikers of niet interessant (zouden) zijn, niet toegankelijk mogen zijn, of om wat voor reden niet gepresenteerd hoeven te worden op de hoofd site. Ik denk dat het tijd wordt om een halt toe te roepen aan de wildgroei aan mijn punt iets sites.

Het idee is verleidelijk, omdat al zoveel sites een 'mijn punt' hebben, maar het is, zoals met alle dingen in het leven, zinvol om af te vragen waarom? Het stellen van deze vraag is niet onbelangrijk, omdat het grote gevaar namelijk bestaat dat er twee onafhankelijke websites naast elkaar gaan bestaan die beiden nooit de aandacht kunnen krijgen als één enkele website, om d…

Continue reading...

Mike Cohn over Scrum en Interaction Design

An article, posted almost 11 years ago filed in , , , , , , , & .

 Hoewel het nog te vroeg is om iets zinnigs te zeggen over de door ons onlangs ingeslagen weg om interaction design en scrummen te combineren, blijven we natuurlijk lezen over de mogelijk betere methodes. Zodoende kwam ik een hoofdstuk in Mike Cohn's boek 'User Stories Applied' (2004, ISBN: 0321205685, hoofdstuk 16) tegen. In plaats van interaction design mee te nemen in de sprint (onze eerste opzet), of een sprint voor te laten lopen (waar we dus onlangs aan zijn begonnen) stelt hij iets anders voor: doe het interaction design voor dat je met het daadwerkelijke scrummen (lees: programmeren) begint, een idee eigenlijk afkomstig van Constantine and Lockwood (2002). Gesuggereerd wordt, alvorens aan het sprinten te beginnen, de volgende stappen te doorlopen:

Modelleer de gebruikersrollen (zoals gebruikelijk) Selecteer de belangrijkste user stories (interaction design specifiek(?)) Prioriteer deze met hoge, midden, en lage prioriteit (interaction design specifiek(?)) Ver…

Continue reading...

UX design en agile development - eerste evaluatie

An article, posted almost 11 years ago filed in , , , , & .

 Zoals ik in mijn eerdere post al aanstipte is er nog veel onduidelijkheid over hoe user experience (/interaction) design en agile development, en in specifiek SCRUM met elkaar samen gaan. Het beste is om er in zo'n geval gewoon mee te beginnen en te kijken of er ook inderdaad problemen zijn. Onlangs hebben we onze eerste aanpassing gemaakt (in andere woorden, we zijn tegen een probleem aangelopen): interaction design moet uit de sprint.

Hoewel het niet zwart op wit door de scrum methode wordt voorgeschreven, zijn er doorgaans de volgende kolommen op het 'scrumboard': backlog, todo, in progress, to test, en done. Een user story op de sprint backlog wordt in de todo kolom in stukjes geknipt tot werkbare stukjes (work items). Ons idee was dat interaction design daar tussenin zou passen, en dat de interaction designer de work items min of meer definieerde als pagina's in de applicatie. Een workitem (in de praktijk dus vaak een pagina) werd verplaatst naar de todo wanneer…

Continue reading...

Auditieve Mens-Machine Interactie

An article, posted almost 16 years ago filed in , , , , , , , , & .

Note to English readers: This was my Bachelor Thesis (Interaction Design) on auditory interfaces. Since this text on auditory human technology interaction is in Dutch, you might be interested in my other text on this matter written in english (and more up to date too), it's title is context sonifier.InleidingDoelstellingMet dit document tracht ik zo'n breed mogelijk licht te werpen op de ontwikkelingen en mogelijkheden omtrent auditieve ondersteuning van een mens-machine interface. Het primaire doel is om een beter inzicht te krijgen in hoe een visuele interface uitgebreid kan worden met auditieve elementen. Mogelijk vloeien hier nieuwe ideen uit.Uniforme auditieve vormgevingWanneer men kijkt naar de bestaande richtlijnen voor dergelijke interfaces, als Microsoft Windows, Apple OS-X, KDE, dan valt het op dat er weinig tot geen aandacht wordt geschonken aan voorschriften die leiden tot een meer uniforme auditieve vormgeving van het systeem.ToepassingsgebiedDe toevoe…

Continue reading...

murb blog